Tar sølvtøyet med når de legges inn på Haukeland

En gang i uken blir pasienter og ansatte på Haukeland Universitetssjukehus frastjålet eiendeler. At folk tar med seg sølvtøy og andre verdisaker til sykehuset, er et minst like stort problem.

Til nå i år har sikkerhetssjef Arvid Eik i Helse Bergen fått melding om 35 hendelser der pasienter og ansatte mener de er blitt frastjålet gjenstander og verdisaker på sykehuset. I fjor ble det meldt om 56 slike hendelser.

Vesker og kredittkort

— Det er helst vesker, kredittkort og kontanter som blir meldt stjålet fra pasientene. Fra avdelingene forsvinner vanlige bruksting som kaffekokere og radioer, sier Eik.

De ansatte ser ut til å være mer skjermet fra slike hendelser enn pasientene. Ifølge oversikten var det bare to ansatte som meldte om at de frastjålet noe i fjor. I år har fire ansatte meldt at de er blitt frastjålet verdisaker mens de har vært på jobb på sykehuset.

Men Eik presiserer at dette dreier seg om hendelser som er innrapportert til sikkerhetsenheten.

— Vi ser ikke bort fra at det kan være mørketall, sier han.

30.000 kroner

— Det største tyveriet vi har fått innrapportert i år, var en veske som inneholdt 30.000 kroner i kontanter. Den ble borte fra et pasientrom. En kvinne som var innlagt meldte fra til oss at vesken hennes forsvant mens hun lå og sov, sier Eik.

På sykehuset har de ingen oversikt over hvor mange av tyveriene som rapporteres til den interne sikkerhetsenheten som blir meldt videre til politiet.

— Men vi oppfordrer alle som mener de er blitt frastjålet gjenstander eller verdisaker her om å melde dem stjålet, sier sikkerhetssjefen.

Han er svært opptatt av at folk ikke må ta med seg verdigjenstander eller penger når de blir innlagt på sykehus.

Speilbilde av samfunnet

— De fleste ønsker seg et mest mulig åpent sykehus, slik at venner og familie fritt kan besøke sine kjære. Et system hvor pasientene holdes innestengt bak låste dører, tror jeg ikke det er mange som ønsker seg, sier Eik.

— Når folk havner på sykehus tror de plutselig at alle medpasienter er like snille og ærlige som dem selv, kanskje ganske enkelt fordi de er i samme båt. Men sykehuspasienter er som folk flest i samfunnet utenfor. Folk kommer fra alle ulike samfunnslag. Ingen forandrer plutselig personlighet fordi de blir syk. Uærlige folk blir ikke mindre uærlige når de blir sykehuspasienter, Så enkelt er det, sier Eik.

Tar med sølvtøy og penger

— Da blir det helt feil å gjøre som noen gjør, nemlig å ta med seg verdifulle ting til sykehuset og tro at de er trygge der. Vi har hatt pasienter som har tatt med seg kostbare kunstverk, sølvtøy til tolv personer og store beløp i kontanter fordi de var redde for innbrudd hjemme mens de var på sykehuset. Slikt er helt misforstått.

Sykehuset har ikke kapasitet til å ta seg av verdisaker ved planlagte innleggelser.

— I slike tilfeller er det bare en ting vi kan gjøre, og det er å anbefale folk å leie en bankboks der sakene kan ligge trygt, sier Eik.

Han legger til at ved øyeblikkelig hjelp-innleggelser, tar sykehuset vare på verdisaker som pasienter har med når de kommer til sykehuset.