De tre pasientene som gjorde store ødeleggelser på behandlingsinstitusjonen lørdag var alle innlagt på skjermet avdeling.

Det til tross for at Askøy Blå Kors Klinikk bare er godkjent for to skjermede rusbehandlingsplasser.

— Det var overbelegg på avdelingen, bekrefter fagsjef ved Askøy Blå Kors Klinikk, Margunn Mo.

Fire på jobb

Ifølge fagsjefen er det uvanlig at avdelingen har flere enn to pasienter på lukket avdeling. En ekstra miljøterapeut var kalt inn som følge av overbelegget.

Til sammen fem miljøterapeuter skulle passe på de tre skjermede pasientene og 16 pasienter på åpen avdeling lørdag kveld.

De ansatte søkte dekning da de tre tvangsinnlagte pasientene, to kvinner og en mann i alderen 20 til 22 år, slo seg vrange. Alt inventar i et samlingsrom ble ødelagt, vinduer knust og store deler av avdelingen fikk skader etter at pasientene sprayet med et brannslokkingsapparat.

— Avdelingen er ubeboelig. Vi må nå istandsette andre deler av institusjonen for beboelse av denne pasientgruppen, sier fagsjef Margunn Mo.

De tre pasientene stakk til skogs etter seansen, men ble pågrepet av politiet i løpet av en halv time. De ble satt i arrest, og ble avhørt søndag.

Ifølge fagsjefen er det ventet at de tre pasientene vil komme tilbake til institusjonen.

Låste seg inn

De øvrige pasientene fikk beskjed om å komme seg i sikkerhet da dramatikken startet lørdag kveld. De ansatte låste seg inn på personalrommet, og tilkalte politiet.

— Personalet håndterte situasjonen helt adekvat. De utsatte seg ikke for fare og tilkalte hjelp. De ivaretok også de andre beboerne, sier Margunn Mo.

De tre pasientene var ruset da de utførte de omfattende ødeleggelsene. Fagsjefen kan ikke svare på hvordan det kunne ha seg at de tre rusavhengige pasientene hadde tilgang på rusmidler i behandlingsinstitusjonen.

— Vi har fortløpende tiltak for å prøve å hindre at rusmidler blir smuglet inn. Vi har kontroll med det som føres inn på avdelingen, og disse pasientene får følge hver gang de beveger seg utenfor avdelingen, sier Mo.

Askøy Blå Kors Klinikk vil nå gjennomgå sine kontrollrutiner, og fagsjefen forsikrer at vaktholdet vil bli styrket i en periode fremover, gjerne med assistanse fra politiet.

— Vi vil selvfølgelig ta lærdom av det som har skjedd, og gjøre det beste vi er i stand til for å forhindre at det skjer igjen, sier Margunn Mo.