INGVILD RUGLAND

KRISTINE HOLMELID

EIVIND TOMREN

Drosjeturene utgjorde 90 prosent av utgiftene Helse Bergen brukte på pasienttransport i fjor. I år øker kostnaden til nærmere 80 til 90 millioner kroner.

— En del pasienter oppfatter kanskje helsebussen som et mindreverdig tilbud. De tenker at de fortjener drosje, og at det er det minste rike Norge kan gjøre for dem, sier Guttorm Brattebø, leder for Akuttmedisinsk seksjon ved Haukeland Universitetssjukehus.

Han er ansvarlig for pasienttransport i Helse Bergen.

Problemet for Helse Bergen er at midlene til pasienttransport rammer resten av driften, blant annet ambulanser.

Kunne kjøpt to ambulanser

Helse Bergen har tre helsebusser som kjører faste ruter med pasienter fra Askøy, Sotra og Nordhordland til og fra Bergen og Haukeland. Bare 20 prosent av setene på bussen blir brukt.

— Hadde vi fått belegget opp til 50 prosent, ville det bety mellom fem og ti millioner kroner i sparte midler, sier Brattebø.

En slik innsparing kunne ha gitt to ekstra ambulanser til Helse Bergen. En ambulanse koster fem millioner kroner årlig å drive.

Administrerende direktør Stener Kvinnsland ved Helse Bergen har inntrykk av at flere bevisst prøver å unngå helsebussen.

— Vi ser at det er en tendens til å omgå ordningen med bruk av helsebusser. Mange ber om andre timer enn det som passer med helsebussens ruter. De vil kjøre drosje i stedet, sier Kvinnsland.

- Ubehagelig for legene

Alle som har en medisinsk begrunnelse har rett til å få dekket transporten til og fra behandlinger.

— Det er ikke sikkert det er nødvendig å reise alene i en ny Mercedes, sier Brattebø.

Fastlegene spiller en nøkkelrolle ettersom det er blant annet de som skriver ut rekvisisjon for pasienter som behøver å reise alene.

— Det er viktig å informere om at budsjettene er stramme og at penger spart her, er penger som kan brukes til medisinsk behandling.

Ifølge Brattebø har Helse Bergen hatt møte med både ordførere og leger i omegnskommunene for å gjøre dem oppmerksomme på problemstillingen.

— Det er på mange måter et evighetsarbeid.

Brattebø sier han håper på forståelse fra legene.

— Det kan kjennes ubehagelig for legene å måtte diskutere med pasientene om de har rett på drosje alene. Det tar tid, og legene kan føle at det kommer i konflikt med deres rolle som pasientens talsmann. På den annen side har også de et ansvar for at samfunnets helsekroner benyttes i tråd med regelverk og intensjoner.

At problemet med få busspassasjerer er reelt, får BT dokumentert da vi er med på turen fra Askøy til Haukeland. Ingrid Høysæter er eneste passasjer.

— Det er en grei ordning for meg. Det eneste er ventingen. Mange må vente en stund før bussen kjører. Tålmodigheten tar ofte slutt. Folk vil jo hjem, sier Høysæter.

ALENE PÅ BUSSEN: Ingrid Høysæter fikk bussen for seg selv da hun skulle til Haukeland i går. Sjåfør Ørjan Kvamme har vanligvis mellom to og seks passasjerer. Når folk er veldig syke, er nok taxi best. Men jeg synes det er helt greit med buss, sier Høysæter.
Silje Katrine Robinson