Pasientene i Helse Vest kommer verst ut blant helseregionene — både når det gjelder ventetid og antall korridorpasienter.

Tallene Aftenposten har innhentet fra helseregionene hadde statsminister Jens Stoltenberg håpet han skulle slippe å se. De viser at regjeringen ikke lykkes med å fjerne køene i helsevesenet: Ventetiden øker, køene øker - og antallet korridorpasienter, som skulle fjernes for fem år siden, ligger stabilt høyt. 25.000 flere står i helsekø under Stoltenberg-regjeringen enn under Bondevik-regjeringen.

Økning på 31 prosent

Gjennomsnittlig ventetid i Helse Vest var 106 dager pr. 31 mars i år. Det er en økning på 25 dager - eller hele 31 prosent - i forhold til samme dato året før.

Helse Midt-Norge kommer best ut med uendret ventetid.

Tidlig påske i år kan forklare noe av den voldsomme økningen i ventelister i Helse Vest. Men ikke alt. For ser en på februartallene, viser også de en økning fra 82 dager i 2007 til 99 dager i 2008, det vil si 21 prosent.

- Uverdig

Korridorpasientene har vært en skamplett i mange år. Allerede i 2002 vedtok styret i Helse Vest at man «vil fjerne praksisen med å legge pasienter på korridorene».

— Praksisen med korridorpasienter er uverdig både for pasientene og pårørende. Den representerer også et alvorlig problem for arbeidsmiljøet for våre ansatte. Fra 1. januar 2003 skal bruk av korridorplass som pasientrom i prinsippet ikke forekomme, sa viseadministrerende direktør Helge Bryne den gang.

Men korridorpasientene finnes fortsatt i alle helseregioner.

«Korridorpasienter har negative konsekvenser for integriteten og verdigheten til pasienten», skriver Helse Vest på hjemmesiden.

Kvalitet

  • Både korridorpasienter og ventetid er viktige indikatorer på kvaliteten på tjenestene våre, sier kommunikasjonsdirektør Bjørg Sandal i Helse Vest.

Hun understreker imidlertid at regionen jobber hardt for å skille pasienter som har rett til «nødvendig helsehjelp» fra gruppen pasienter som har rett til «annen helsehjelp».

— Vi behandler de sykeste pasientene først. De skal slippe å vente. Vi har en betydelig forskjell på ventetiden i de to kategoriene. Innen utgangen av april 2008 var ventetiden 77 dager for de høyest prioriterte, og 139 dager for de andre, sier hun.

(Aftenposten / Bergens Tidende)

Er det norske helsevesenet rettferdig? Si din mening om saken i feltet under!