— Det er en skam at sykehus-ledelsen lar dette skje, sier Jørg Fagerhaug.Han er leder i foreningen for brannskadde her i landet og har selv en sønn som er hardt brannskadet. Orker ikke mer To kirurger har i mange år vært sentrale i arbeidet med å bygge opp og reparere hardt brannskadde pasienter. Den ene sluttet for halvannet år siden, som følge av arbeidsforholdene ved sykehuset. I september slutter den andre. Begge kirurgene, og flere kilder ved sykehuset, etterlyser en mer aktiv personalpolitikk.- Sykehuset bør ha en ledelse som er opptatt av at ansatte trives og ikke bare ser på dem som et nødvendig onde, sier en av dem. Best i Norden - De to kirurgene er blant de beste i hele Norden i rekonstruktiv kirurgi, sier Fagerhaug.Brannskadeavdelingen ved Haukeland sykehus skal ta i mot pasienter med alvorlig brannskade fra hele landet. Til nå har Fagerhaug og andre pårørende vært strålende fornøyd med avdelingen.- Alt har fungert helt fantastisk. Pasientene har stått i fokus og jeg tror samtlige har fått den hjelpen de trenger og kan få, sier Fagerhaug.Han er blant de pårørende som best av alle kjenner forholdene ved avdelingen. I 13 år har sønnen på snart 16 år vært pasient ved brannskaden.- Kvaliteten på arbeidet som gjøres andre steder i Norge kan variere. Jeg kjenner til tilfeller der foreldre har måtte stelle sårene til sine barn, fordi de ansatte ikke har orket påkjenningen. Slikt er en ekstrabelastning for både pasient og pårørende og har aldri skjedd ved Haukeland, sier Fagerhaug. Føler uro Han gir sykehusledelsen skylden for at svært erfarne kirurger forlater avdelingen og mener det hele skyldes dårlig personalpolitikk.- Enkelte innen sykehusledelsen bør vurdere sin stilling når den lar landets beste fagfolk slutte, sier Jørg Fagerhaug.Han forteller om pårørende som har registret uroen ved avdelingen.- Flere pårørende har kommet til meg og sagt at de er urolige. De føler på seg at noe er galt, uten at de klarer å sette fingeren på hva det er, sier Fagerhaug.Brannskadeavdelingen har en faglig kirurgisk overlege, i tillegg er det en utdanningsstilling. Avdelingen er tilknyttet plastikkirurgisk avdeling der flere kirurger er ansatt.- Å rette opp store alvorlige brannskader krever erfaring og en genuin interesse for feltet. Dette er ikke arbeid en hver kirurg kan ta seg av, sier Fagerhaug.