Psykiateren startet behandlingen av den ti år yngre kvinnen i mai 1994. I desember innledet de to et seksuelt forhold som varte helt til sommeren 2005.

— Jeg tar kritikk for at jeg i kraft av å være behandler innledet forholdet. Ansvaret er mitt, selv om det var hun som var initiativtakeren, sa psykiateren til BT etter at saken ble opprullet.

Kvinnen hevder at forholdet ble innledet mens hun var under behandling. Det seksuelle forholdet fant sted både mens kvinnen var innlagt på sykehuset og utenom arbeidstid etter at hun var utskrevet.

Helsepersonell sa ikke fra

Psykiateren har overfor Helsetilsynet innrømmet å ha hatt et forhold til kvinnen, men avviste kategorisk at forholdet varte i elleve år slik kvinnen hevder.

I oktober 2005 leverte han frivillig fra seg autorisasjonen sin, én måned før kvinnen anmeldte saken.

At relasjonen mellom de to var kjent av andre i helsevesenet går frem av et brev hvor institusjonen anbefaler at kontakten mellom de to opphører. Helsepersonell skal også ha påpekt overfor ham at forholdet var å oppfatte som misbruk og til skade for kvinnens helse. Til slutt skal en psykolog og kvinnens fastlege ha rapportert saken inn til Helsetilsynet.

Beate Hamre, som er kvinnens bistandsadvokat, ønsker ikke å kommentere saken etter at beslutningen om lukkede dører. Hun har imidlertid tidligere uttrykt sterk kritikk mot at helsepersonell skal ha kjent til forholdet uten å gripe inn.

— Denne saken er et eksempel på totalt misforstått kollegialitet som har gått på bekostning av pasientens rettssikkerhet, sier Hamre.

- Aldri likeverdig

Dersom man innleder et forhold til en pasient, kan Statens helsetilsyn fatte vedtak om å trekke tilbake vedkommendes autorisasjon.

Fylkeslege Helga Arianson ved Helsetilsynet i Hordaland kjenner ikke til noen spesielle regler som omhandler meldeplikt for helsepersonell.

  • Å være i en behandlersituasjon åpner ikke for et likeverdig forhold. Den posisjonen man har overfor den syke har man ikke lov til å utnytte, sier Arianson.

Også Jan Olav Johannessen, leder i Norsk psykiatrisk forening, påpeker at problemet med pasienter som får følelser for sine behandlere er noe man er oppmerksom på.

— Både i utdanning og spesialisering legger man vekt på problemet. Det er fullstendig uetisk og ikke forenlig med profesjonen å utnytte pasienter til egen fordel, sier Johannessen.