Mannen er pasient ved Sandviken sykehus, og skal i løpet av de siste ukene flere ganger ha brukt vold mot sykehusansatte.

Politiet mener det er fare for gjentakelse.

Derfor blir mannen nå overført fra sykehuset til Bergen Fengsel.