— Vi har som arbeidsgiver full tillit til våre ansatte her i Bergen, sier kontorsjef Karl Erik Høegh fra Arbeiderpartiets administrasjon. Han har vært på et oppklaringsmøte her i byen for å komme til bunns i de alvorlige anklagene fra AUF.

Høegh hadde med seg personalansvarlig Finn Jota, mens AUF sentralt var representert ved generalsekretær Hallvard Ingebrigtsen. Dessuten deltok Åshild Fløisand og Maria Grønner fra Hordaland AUF og de to partisekretærene.

«Fysiske angrep»

En del av de sterkeste anklagene er rettet mot partisekretærenes oppførsel. Men Høegh sier til bt.no at ingen av dem er rammet når det i det ti sider fyldige dokumentet bl.a. heter at det har forekommet «uønsket seksuell oppmerksomhet og fysiske angrep».

Nestleder i Hordaland Arbeiderparti, Per Rune Henriksen, tilføyer på sin side at «det ene og alene dreier seg om samarbeidsproblemer i forholdet mellom AUF-erne og de ansatte på kontoret.»

Ifølge Høegh har det heller ikke fra AUFs side vært meningen å ramme sekretærene med noen sex-anklage.

Ikke så tilspisset før

— Er det grunn til å tro at konflikten nå vil legge seg?

Kontorsjef Høegh svarer slik:

— Det må vi komme tilbake til. Dette er en konflikt som har pågått lenge, og da er det ikke så lett.

— Blir det flere møter?

— Det aner jeg ikke.

— Har du opplevd slike situasjoner før?

— Ja, men det har ikke vært så tilspisset som her, sier han.