• I slike saker har ikke bare politiet, men også partiet et stor ansvar.

HALLDIS NERGÅRDDirektør Ingunn Yssen ved Likestillingssenteret reagerer sterkt på påstandene om voldtekt på helgens fylkesårsmøtet i Hordaland Fremskrittsparti: Yssen ønsker ikke å kommentere de oppsiktsvekkende voldtektspåstandene direkte. Det er heller ingen som kan omtales som voldtektsforbryter før etter at en fellende dom er avsagt. Likevel synes Yssen det er ille at Fremskrittspartiets ledere ikke har tatt et større ansvar for å rydde opp i de forholdene som de grove beskyldningene dreier seg om. Tema i lederopplæring — Seksuell trakassering er et stort problem ved flere arbeidsplasser, på skoler, i organisasjoner og muligens også i andre partier enn i Fremskrittspartiet. Men på de fleste steder feies slike problemer under teppet. "Ikke hos oss!", svares det kategorisk hvis noen våger seg frempå med ubehagelige spørsmål, sier likestillingsdirektøren.Hun håper at seksuell trakassering blir tatt inn som tema på linje med andre tema i lederopplæring og annen kursing både i arbeidslivet og organisasjonslivet.- Vi skal ikke se bort fra at unge, uerfarne jenter i 16-årsalderen ser tilnærmelser fra mye eldre menn i maktposisjoner som en del av det spillet de må finne seg i for å komme seg opp og frem i et parti eller i en organisasjon. Og hvor grensene da går mellom det frivillige og uvillige kan sikkert diskuteres, sier Yssen. Kvinner i mindretall Likestillingsdirektøren ser ikke bort fra at seksuell trakassering er et større problem på arbeidsplasser, i partier og organisasjoner der kvinnene er i sterkt mindretall.- Jeg har inntrykk av at denne typen ukultur avtar i omfang når kvinner og menn blir mer jevnbyrdige i antall og myndighet. Samtidig ser det ut som om drikkepresset på landsmøter, årsmøter og andre samlinger kan bli betydelig mindre når kvinnene kommer mer i posisjon, sier Yssen. Selv reagerer hun også på den aktuelle saken fra Hordaland Fremskrittsparti av andre grunner:- Jeg registrerer at kvinnen som fremsetter de oppsiktsvekkende påstandene har valgt ikke å anmelde overgrepet fordi hun er blitt rådet til å la være. En voldtekt er et svært alvorlig lovbrudd som absolutt bør anmeldes til politiet. Ingen ville drømme om å gi slike råd til noen som har vært utsatt for et ran. Men dessverre ser vi at mange voldtekter aldri når frem til rettsapparatet. Det er ingen tjent med, sier Yssen. ADRESSEAVISEN/BERGENS TIDENDE