– Jeg ble skikkelig irritert da jeg så uttalelsene fra byråden, og jeg har fått mange telefoner fra venner og partikolleger som er lei seg over det han sa, sier president Moussa El-Hage i Norsk innvandrerparti.

Partiet ble dannet for fire måneder siden. Målet er å få én eller to representanter ved stortingsvalget 2009.

– Respekt og toleranse

– Man må behandle hverandre med respekt og toleranse. Christoffersen bør tenke seg nøye om før han uttaler seg. Etter det han har sagt, bør han trekke seg. Han kan ikke bare gjøre en grov feil og så si «sorry». Frp-ledelsen bør ta dette alvorlig hvis ikke Christoffersen selv trekker seg, sier norsk-libanesiske El-Hage.

Han har bodd i Norge i 23 år og har utdannelse i statsvitenskap og internasjonal politikk. Partiets slagord er «Alt for Norge».

Åpent for alle

– Vi holder på å opprette lokallag i flere byer, og regner med å ha flere tusen medlemmer i løpet av noen uker. De viktigste sakene er bedre integrering, bedre muligheter for innvandrere på arbeidsmarkedet, og økt deltakelse i det politiske liv, sier han.

Partilederen presiserer at partiet ikke bare er for innvandrere.

– Vi har mange norske venner og velgere. Vi er et ikke-religiøst, liberalt part, og er åpne for alle. Vi skal jobbe for rettighetene til alle i Norge, og er særlig opptatt av å bygge bro mellom innvandrere og nordmenn, sier El-Hage.

Tidligere i høst uttalte han at målet var å få minst én statsråd med innvandrerbakgrunn. Noen uker senere gikk Manuela Ramin-Osmundsen inn i regjeringen.

– Vi gratulerer henne og er glade på hennes vegne. Det virker som jeg ble lyttet til, og det er jeg glad for, sier El-Hage.

Moussa El-Hage er i ferd med å etablere Norsk Innvandrerparti. Nå synger han ut mot Frp-byråd Øistein Christoffersen.
PRIVAT
Slik ser NIPs partilogo ut.
NIP