TRON STRANDtron.strand@bt.noOslo Frp-toppene John Alvheim, Siv Jensen og Carl I. Hagen la ikke fingrene imellom i sitt forsvar av Terje Søviknes. Alle tre hadde da inngående kjennskap til sex-saken.Tidligere denne uken sa John Alveim at han nesten ble fysisk syk av innrømmelsen til Søviknes om at han hadde sex med en 16-åring. Visste om sex-saken Men også i januar visste Alvheim om sex-saken. Det forhindret ikke at han gikk til et hardt angrep på Vidar Kleppe etter at nestlederdebatten kom til overflaten. Alveim truet med å trekke seg fra Stortinget. Kleppes reaksjon på utspillet var å trekke sitt kandidatur og ikke utfordre Terje Søviknes på landsmøtet i april.Da sa Alvheim: — Jeg synes det er veldig positivt det Vidar har gjort. Han mente videre at det dermed var "ryddet opp i en vesentlig del av det som kunne bli særdeles problematisk for partiet."Alvheim vurderte trolig Kleppe som et større problem enn Søviknes, trass i at han kjente sex-saken.Siv Jensens kommentar til Kleppes kandidatur som nestleder var også klar. Hun ville ikke bli brukt i en maktkamp mot Terje Søviknes. - Kleppe tenkte på seg selv Carl I. Hagen var ikke nådig i sine kommentarer. 20. januar sa han: - Vidar Kleppe tar mer hensyn til seg sjøl enn til partiet dersom han fremmer sitt kandidatur til nestledervervet. En opprivende nestlederdebatt foran og på landsmøtet i et valgkampår er den beste måten å redusere partiets oppslutning på. Jeg vil se negativt på det dersom Kleppe utfordrer nestleder Terje Søviknes.Tre dager senere sa Hagen at "for dem som ønsker en annen strategi for partiet enn den som er enstemmig vedtatt, er det naturlig å forsøke å erstatte Siv Jensen og Terje Søviknes som nestformenn og som stortingsrepresentanter." Ikke et korn sannhet Den 24. januar slo han fast Søviknes var eneste kandidat til førsteplassen i Hordaland. Hagen sa også at "mye av bråket i Hordaland bygger på misforståelser."Samme dag gikk Terje Søviknes ut mot rykter: - Jeg kan ikke leve med slike rykter. Hadde det vært et korn av sannhet i påstandene, hadde jeg naturligvis trukket meg for lenge siden. Jeg har 100 prosent ren samvittighet. Hypotetiske spørsmål Frp-toppene Carl I. Hagen, Siv Jensen og John Alvheim ble kjent med sex-saken mot Terje Søviknes i oktober i fjor. Mandag 12. februar på formiddagen innkalte Frp til pressekonferanse. Her sa Carl I. Hagen blant annet at han ikke ville svare på hypotetiske spørsmål om sin nestleder. Det inkluderte om han kunne ha tillit til en nestleder som hadde sex med en 16-åring. En fatal feilvurdering Først etter at Søviknes valgte å la seg intervjue av TV 2 og NRK samme dag, kom den første åpne kritikken mot Terje Søviknes:- Vi har veiet alle argumenter. Særlig var ønsket fra den unge jenten og hennes familie om ikke å få noe oppmerksomhet om dette av meget stor betydning. - Samtidig var vi fullt klar over, og sa fra om, at dette var en fatal feilvurdering, som også Terje Søviknes erkjente, sa Hagen sent mandag kveld.Han sa også at han ikke hadde hatt guts til å kappe hodet av en ung mann.Vidar Kleppe sier i en kommentar at partiledelsens kommentarer i nestleder-saken "i ettertid nok viser seg ikke å ha vært de beste." Kilder: Bergens Tidende, Aftenposten, Dagbladet, VG og NTB