Opinions partibarometer for Bergen KOMMUNESTYRE 20. FEBRUAR 2003
Parti Kommunevalget 1999 OPINION 20. feb. 2003 OPINION 8. mai 2003
RV 6.4 7.2 5.4
SV 8.3 17.0 18.7
Ap 27.8 21.0 18.4
Venstre 4.0 2.6 2.7
Sp 1.7 0.2 1.1
KrF 10.8 7.0 6.0
Høyre 20.4 22.1 22.7
Frp 17.9 22.0 22.2
Pp 2.0 0.2 1.4
Andre 0.7 0.7 1.3
Opinions partibarometer for Bergen MANDATER TIL BYSTYRET 20. FEBRUAR 2003
Parti Kommunevalget 1999 OPINION 20. feb. 2003 OPINION 8. mai 2003
RV 4 5 4
SV 5 11 13
Ap 20 14 12
Venstre 2 2 2
Sp 1 0 1
KrF 7 5 4
Høyre 14 15 15
Frp 13 15 15
Pp 1 0 1
Totalt 67 67 67
Opinions partibarometer for Bergen LOJALITETSPROSENT
Parti OPINION 20. feb. 2003 OPINION 8. mai 2003
RV 70 % 57 %
SV 69 % 64 %
Ap 51 % 50 %
Venstre 38 % 42 %
Sp 9 % 34 %
KrF 44 % 38 %
Høyre 50 % 56 %
Frp 75 % 77 %
Pp 0 % 0 %
Andre 19 % 41 %
Opinions partibarometer for Bergen OPINION 8. mai 2003
Parti OPINION 20. feb. 2003 OPINION 8. mai 2003
RV 2 % 2 %
SV 8 % 11 %
Ap 17 % 12 %
Venstre 2 % 0 %
Sp 0 % 0 %
KrF 2 % 2 %
Høyre 13 % 10 %
Frp 8 % 6 %
Pp 0 % 0 %
Andre 0 % 0 %
Opinions partibarometer for Bergen USIKKERHETSPROSENT
Parti OPINION 20. feb. 2003 OPINION 8. mai 2003
RV 0 % 36 %
SV 10 % 18 %
Ap 23 % 31 %
Venstre 39 % 27 %
Sp 43 % 40 %
KrF 19 % 35 %
Høyre 29 % 24 %
Frp 17 % 15 %
Pp 36 % 0 %
Andre 49 % 30 %