ELLEN KONGSNES

Arbeidsgiverne påstår at de er forvirret og ikke skjønner hvorfor streiken kom. Bygningsarbeiderne anklager dem for løgn, feilinformasjon og ansvarsfraskrivelse.

Partene krangler om alle punktene i lønnsforhandlingene som raste sammen natt til søndag og endte med streik blant 16.000 bygningsarbeidere.

Byggenæringens Landsforening (BNL) og Fellesforbundets avdeling for byggfag har totalt ulike forklaringer:

Totalt uenige

  • Fellesforbundet mener BNL stengte døren da de nektet å gå med på et nytt, lokalt lønnssystem.
  • BNL mener Fellesforbundet ville tvinge gjennom en umoden prøveordning og skjønner ikke hvorfor.
  • Fellesforbundet mener BNL bare vil ha lokale lønnsavtaler.
  • BNL sier de vil ha én ny sentral felles tariff, men de vil vente.
  • BNL mener Fellesforbundet avviste forslaget som skulle hindre sosial dumping.
  • Fellesforbundet sier de aldri kom så langt som å svare på forslaget engang.
  • BNL mener Fellesforbundets kronekrav sprenger rammene frontfagene har lagt.
  • Fellesforbundet mener rammen er den samme, men profilen er mer til minstelønn.

Front mot front

— De ville løpe fra ansvaret sitt og bare ha lokale lønnsavtaler. Vi kjemper for retten til én sentral lønnsavtale, sier Halvor Langseth, forbundsleder for byggfagene.

— Vi er veldig undrende til hvorfor bruddet kom på dette. Det virker noe overilt, sier administrerende direktør i BNL, Sverre A. Larsen.

Larsen i BNL vil ha én felles tariff, enten det bygges supermarkeder eller eneboliger, men mener det tar tid å utvikle en så komplisert avlønningsmodell. Derfor vil BNL vente.

Langseth i Fellesforbundet vil videreføre prøveprosjektet og mener dette ikke er noe nytt krav.

Streiken rammer

Allerede i helgen satte streiken bom for milliardprosjekter som Ormen Lange, Snøhvit og Operahuset i Oslo.

Fra i dag slår effekten av streiken inn for fullt.

16.000 bygningsarbeidere i 730 bygningsbedrifter har lagt ned hammeren og krever blant annet ansatte tilbake i bedriftene.

Ifølge Sverre A. Larsen er partene enige om å bekjempe useriøse i bransjen.

— Vi vil ha flere faste ansettelser og vi ville jobbe sammen mot sosial dumping, sier Larsen.

Langseth mener innsatsen fra arbeidsgiver er for liten, resultatene kommer for sakte:

Krever fast jobb

Omkring hver femte bygningsarbeider på anleggsplassene på Østlandet er fra Øst-Europa, anslår Halvor Langseth, forbundsleder for byggfag i Fellesforbundet. De er ikke fast ansatt, men innleid. Som regel via et utenlandsk byggefirma.

— De aller fleste gjestearbeiderne jobber på ulovlige kontrakter. Vi vil den useriøse delen av bransjen til livs, sier forbundslederen.

Stavanger Aftenblad/Bergens Tidende