Klokken 12 i dag markerer fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg første spadetak på 2. byggetrinn av Bybanen. Strekningen går fra Nesttun til Lagunen, og er rundt fire kilometer lang.

Det betyr at det de neste to og et halvt årene blir store forandringer på strekningen. Det kommer fem nye bybaneholdeplasser, to nye tunneler, flere gangbroer, endret trasé for Fanavegen og helt ny kollektivterminal ved Lagunen.

Det må foretas omfattende masseutskiftninger langs Fanavegen for at både bybanesporene og bilveien skal ligge på skikkelig grunn. Dette, pluss to kostbare stasjonsløsninger og en omfattende ledningsutskiftning langs traseen, gjør at Bybanen fra Nesttun til Lagunen blir betydelig dyrere enn første byggetrinn. Meterprisen blir på hele 389.000 kroner, mot 212.000 for strekningen Byparken — Nesttun.

Utbyggingen på strekningen Nesttun til Lagunen skal starte opp i januar 2011. Byggearbeidene vil pågå i to år, deretter blir det testing og beregnet åpning av byggetrinn 2. er sommeren 2013.

Hva synes du om planene? Si din mening i feltet under!