Med Arbeiderpartiets støtte vedtok bystyret å regulere hele tomten til barnehage.

Budsjettsamarbeidet mellom Ap og byrådet ga seg utslag allerede i en av de første sakene bystyret vedtok etter budsjettet ble spikret i går.

En hestehandel som er nedfelt i budsjettavtalen gjør at Ap snudde og stemte med Høyre, KrF, Venstre, Frp og Pensjonistpartiet for full utbygging av parsellhagetomten i Øyjorden til barnehage.

Som gjenytelse stemte Høyre og de to andre byrådspartiene for at barnehagen, som skal ha plass til 200 barn, blir kommunal.

Rolf Nitter, som overvar gårsdagens avstemning på vegne av Øyjorden parsellag, sier de ikke har gitt opp kampen for å verne parsellhagen.

— Vi vil mobilisere på en helt annen måte enn til nå, og bruke alle muligheter videre, sier han.

Det vil si at de vil klage inn saken for Fylkesmannen, og eventuelt videre til Miljøverndepartementet.