Regjeringens spesialorgan for kriminalitetsforebygging (KRÅD) gir nemlig støtte.

— Jeg er enig i hovedtanken, at vi må lage kriminalitetsfrie fellesområder. Og det gjør vi jo på mange av de måtene som denne politiadvokaten nevner, med fri innsikt og belysning, sier Erik Nadheim. Han er direktør i Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD), et uavhengig spesialorgan oppnevnt av regjeringen.

  • Selve hovedtanken her er god, selv om snauhogst kanskje er litt drastisk. Men en sterk beskjæring er noe som kan anbefales for å forebygge kriminaliteten som skjer i Nygårdsparken, sier Nadheim.

Han bifaller samtidig politiadvokat Vigerusts ønske om store lysmaster til å belyse parken, men sier det er mer delte meninger om effekten av videoovervåking.

Ny lov

Nadheim understreker også betydningen av hyppig politinærvær i parken. Han synes ikke Bergen kommune kan avvise forslaget fra politiadvokat Vigerust kun ved å vise til sosialpolitiske virkemidler.

— I fjor sommer kom det pålegg gjennom plan- og bygningsloven om at alle kommuner skal ta kriminalitetsforebyggende hensyn i sitt planarbeid. Det skal gjøres vanskelig for kriminelle å stikke seg unna, gangveier skal være opplyste for å hindre overfallsmenn og så videre, sier Nadheim.

  • Hvordan virker dette ansvaret inn på allerede etablerte områder, som Nygårdsparken?
  • De omfattes ikke direkte av lovteksten, den gjelder nyetableringer. Men hovedprinsippet i loven er at ingen skal kunne drive med kriminalitet i det skjulte, sier KRÅD-direktøren.

— Meningsløst

Knut S. Bjerke, styreleder i Nygårdsparkens venner, mener Vigerusts utspill er «umulig» og «ulogisk».

  • Han sier de ikke får tatt de narkomane på grunn av tilstedeværelsen av trær i parken. Men det er mangel på tilstedeværelse fra politiet som er problemet. Er de mer til stede, er det ikke nødvendig å fjerne noen trær, sier Bjerke.

Han er ikke i tvil om at snauhogst av parken vil få de narkomane vekk.

  • Men da står vi igjen med en ødelagt park. Det er meningsløst, sier Bjerke.

Grethe Gullhaug, leder i Møhlenpris velforening, tror snauhogst-ideen er satt på spissen, for å skape ny debatt om problemene i Nygårdsparken. Det ønsker hun velkommen.

  • Jeg tolker utspillet som et ønske om å sette stopper for et kriminelt rusmiljø i fri vekst, på et sted hvor det ikke går an for politiet å ha kontroll. Nå må ikke dette drukne i en debatt om for eller imot total overvåking eller nedkutting av trær. Jeg tror ikke Vigerust heller ønsker seg orwellske tilstander, sier Gullhaug.

- Heller grønne marker

Velforeningslederen synes politikersvarene i gårsdagens BT er unnfallende.

  • De svarer med fagre tanker om mer rehabilitering og behandling, mens Vigerust snakker om hvordan man skal få kontroll på situasjonen i parken. Politikerne må kunne ta stilling til konkrete tiltak i parken, samtidig som de tenker sosialpolitikk, sier Gullhaug.

Hvis hun skal legge en bokstavelig tolkning av snauhogst-ideen til grunn, kommenterer Gullhaug slik:

  • Heller grønne marker som folk kan være på, enn trær som ingen tør å se.

Hva mener du om Vigerusts forslag? Si din mening.