Fylkesmannen mener at den nye nærings— og forskningsparken må klare seg med 320 parkeringsplasser i et nytt parkeringshus i Thormøhlensgate.

Utbyggerne vil ha ytterligere 400 parkeringsplasser, men får motbør fra miljøvernavdelingen hos fylkesmannen. Nå har fylkesmannen fremmet innsigelse mot hele planen.

— For friske folk er det gangavstand fra Marineholmen til byen. Bybanen vil passere like ved, sier fylkesmann Svein Alsaker til Bergens Tidende.

Avtale med byrådslederen

En viktig grunn til at fylkesmannen reagerer med innsigelse er en avtale gjort med byrådsleder Monica Mæland.

I mai 2006 var det nemlig megling om en innsigelse på en annen reguleringsplan i samme nabolag. Den planen omfattet blant annet Vitensenteret og et nytt parkeringshus.

I meglingsprotokollen skrev byrådslederen under på at de 320 plassene i det nye parkeringshuset «skal dekke parkeringsbehovet for hele det aktuelle utviklingsområdet (Marineholmen nærings- og forskningspark».

På det tidspunkt lå planen for Marineholmen klar i planavdelingen. Med ytterligere 400 parkeringsplasser.

Fylkesmannen reagerer på at kommunen velger å legge ut til ettersyn en privat reguleringsplan som strider med dette meglingsresultatet.

- Ikke politisk behandlet

Byrådsleder Monica Mæland sier til BT at planen for Marineholmen ikke har vært innom byrådet.

— Etat for byggesak og private planer legger ut alle private planer direkte, uten forutgående politisk behandling. Det trodde jeg fylkesmannen var kjent med. Den politiske behandlingen tar vi når planen skal til andre gangs behandling, sier hun.

— I hvilken grad er planavdelingen bundet av et slikt meglingsresultat?

— Planavdelingen instrueres ikke av politiske myndigheter. Men avtalen vi har gjort med fylkesmannen vil få betydning for den politiske behandlingen av planen, sier Mæland.

3-4000 arbeidsplasser

Bak planene for Marineholmen står G.C. Rieber. Administrerende direktør Bjart Rieber sier at han ble informert om meglingsresultatet.

— Planen var da for lengst oversendt. Dessuten sier det seg selv at vi ikke kan bygge en forskningspark med 3-4000 arbeidsplasser med bare 320 parkeringsplasser. De plassene er tiltenkt Vitensenteret, sier han.

Fylkesmannen signaliserer at han vil diskutere parkeringsbehovet for den nye næringsparken:

— Det er positivt at det skjer utvikling i dette området, men dette handler også om parkerings- og kollektivpolitikken for sentrum. Her må vi ta et steg om gangen, sier Alsaker.