JØRN-ARNE TOMASGARD

Kommunen mener det er ulovlig av Sib å kreve inn avgiften fra studentene.

Overingeniør Linda Hjelmeland i samferdselsetaten i Bergen kommune skrev i går på et brev til SiB der hun ber om at skiltene og automatene for parkeringsavgiften blir fjernet.

— De har tatt seg til rette på offentlig vei når de har satt opp private skilt om parkeringsavgift. Da Bergens Tidende skrev om saken sist, la de seg flate, men så ombestemte de seg, og vi fikk muntlig tilbakemelding om at de ikke ville ta ned skiltene likevel, sier Hjelmeland.

— Brevet er en orientering om at vi kommer og tar ned skiltene hvis de ikke gjør det selv, sier Hjelmeland.

Det er Studvest som skriver at saken har spisset seg til.

Begge hevder de har rett

Saken er komplisert juridisk. Begge parters jurister har sett på saken, og overfor Bergens Tidende hevder både SiB og kommunen at de har en god sak.

SiB krever parkeringsavgift på to områder ved Nattland studentby, og konflikten gjelder ett av dem. SiB fester store arealer i området, og den omstridte parkeringsplassen, som det viser seg at kommunen eier deler av, ligger midt inne i dette festede området.

— Vi tror ikke SiB kan ta avgift på et område som er delvis privat og delvis kommunalt, sier Hjelmeland.

Dette synet deler ikke administrerende direktør Egil T. Pedersen i SiB.

Vil flytte skilter

— Våre jurister kan ikke se at kommunen kan nekte oss å bruke dette private området til parkering. Vi kan fortsatt kreve avgift på vår egen grunn, sier han.

Men han sier de vil ta ned skiltene hvis det viser seg at de står på kommunens grunn.

— Klart vi vil flytte de skiltene som eventuelt står på kommunal grunn til privat grunn, sier han.

Pedersen sier at de parallelt med å løse parkeringsstriden jobber med å overta grunnen fra kommunen. Han sier at SiB både har asfaltert og vedlikeholdt veien, og at kommunen har sørget for brøyting.

SiB begynte med innkrevingen 1. august i år. Studentene kan kjøpe halvårsoblat til 500 kroner, eller de kan betale 11 kroner timen for parkering. Avgiften skaper raseri blant studentene.

Pedersen begrunner avgiften med en opprydning de har hatt i området.

— Dette området ved innkjøringen til Nattland studentby var helt håpløst. Vi har brukt mange penger på å ordne opp, sier SiBs administrerende direktør.

FAKSIMILE: Bergens Tidende 8. oktober.