Hjelmeland seiret like før helgen over Bergen Parkeringsselskap i tingretten. Han nektet å betale et gebyr på 500 kroner som han fikk i oktober mens han holdt på å flytte møbler fra en leilighet i Sandviken. Bergen tingrett avgjorde at Parkeringsselskapet må trekke boten tilbake, og betale Hjelmeland 2000 kroner i saksomkostninger.

Den nyutnevnte parkeringsdirektøren har ikke bestemt seg for om dommen vil bli anket.

— Det er to ting jeg må gjøre etter denne dommen. Det ene er å se på Parkeringsselskapets håndtering av denne saken både når parkeringen skjedde og i retten. Har vi opptrådt uhøflig eller klanderverdig her, så vil jeg beklage på det sterkeste og da må vi internt ta tak i det. Det andre er å vurdere premissene i dommen som en ren parkeringssak. Og på grunnlag av dette siste, må vi vurdere om vi skal anke eller akseptere dommen, sier Lekve.

Hun har et litt ambivalent forhold til at denne parkeringssaken havnet i retten. På den ene side liker hun dårlig at Parkeringsselskapet blir oppfattet som vanskelige og firkantede.

— På den annen side kan det være greit å få tolkninger av parkeringsbestemmelser opp for retten. Det vil alltid utøves skjønn i slike saker, og slikt skjønn bør endre seg i takt med hvordan tolkningen av lovverket også endrer seg. På den måten var det greit å få saken opp til dom, mener Lekve.

— Når jeg ikke liker at vi kommer i fokus med denne type saker, er det fordi jeg ønsker Parkeringsselskapet over i en rolle hvor vi er mer veiledere og tilretteleggere for parkeringsplasser og mindre kontrollører, sier hun.

VURDERER ANKE: Direktør Borghild Lekve, Bergen Parkeringsselskap.<p/> Arkivfoto: ROAR CHRISTIANSEN