GUNNAR WIEDERSTRØM

— Det er helt på det rene at de politiske utspillene har ført til at trafikkbetjentene har en annen holdning til ileggelser enn tidligere. Det viser tallene for første halvår, sier avtroppende direktør i Bergen Parkeringsselskap, Truls Lorentzen.

Fikk kjeft

Første halvår i fjor skrev trafikkbetjentene i P-selskapet ut til sammen 26.322 parkeringsgebyr og tilleggsavgifter. I år er tallet 20.522, en nedgang på 5800 ileggelser, eller 22 prosent.

Nedgangen har vært særlig markert fra mars måned. Fra og med mars til og med juni er nedgangen på nærmere 30 prosent, sammenliknet med tilsvarende måneder i fjor.

I februar førte flere svært kritiske oppslag i bergensavisene til at finansbyråd Trond Tystad i samarbeid med styret la frem en plan for å bedre selskapets dårlige rykte. Blant de endringene byråden ønsket å gjennomføre var at tvilen i større grad måtte komme «tiltalte» til gode.

Tøyer skjønnet

Truls Lorentzen avviser at en kan tolke nedgangen dit hen at trafikkbetjentene har gjort feil tidligere.

— Våre ansatte har praktisert i samsvar med norsk lov. Vi gjorde ikke noe feil før. Nå utviser vi skjønn på en annen måte enn tidligere. Vi har rett og slett utvidet skjønnsbegrepet.

— Trafikkbetjentene er blitt snillere?

— Ja, de er jo det på et vis, men om det har medført at noen som burde hatt gebyr nå slipper unna, skal jeg ikke uttale meg om, sier Lorentzen.

Tallenes tale kan i hvert fall tyde på det. Bergens Tidende er kjent med at ansatte har oppfattet politikernes krav til mer service dit hen at det ikke skal skrives ut like mange parkeringsgebyr som før. Derfor overser de åpenbare brudd på parkeringsbestemmelsene.

Taper inntekter

For parkeringsselskapet betyr dette lavere inntekter. Holder tendensen fra mars måned ut året kan det bli hele 15.000 færre ileggelser i år. Det er gode nyheter for feilparkerende bergensere, men dårlig nyheter for bykassen.

I år skal bykassen tilføres 40 millioner kroner fra Bergen Parkeringsselskap. Men 15.000 færre ileggelser betyr et inntektstap på mellom fem og seks millioner kroner. Det inntektstapet kan ikke tas inn gjennom effektivisering.

Det siste er finansbyråd Trond Tystad innforstått med. Da BT intervjuet Truls Lorentzen om den nye profilen i februar sa han at «... finansbyråden har akseptert at inntektene til selskapet går ned når vi får andre oppgaver og skal drive mer service. Vi er gitt myndighet til å utøve mer skjønn på gaten. Det er vi positive til.»

Positive til p-selskapet

Og kanskje er det denne endringen i gebyrpraksisen som har ført til at bergenserne er blitt mer positive til Bergen Parkeringsselskap. En undersøkelse Opinion har gjennomført for selskapet i juni viser at bergenserne er mer positive til den jobben trafikkbetjentene utfører enn de var i 1997.