— Det ble satt opp etter at vi gjorde ledelsen oppmerksom på problemet, sier Børge Berland. Han trenger bilen sin for å komme seg på jobb.

I en erstatningssak må man ifølge 1. amanuensis Bjarte Askeland ved juridisk fakultet, Universitetet i Bergen påvise at den en saksøker handler uaktsomt.

— Dersom de ansatte vet om at risikoen for lakkskader er der, men fortsetter å parkere der, kan det få betydning for erstatningsspørsmålet, sier Askeland med referanse til skiltet.

— En må også kunne påvise at bedriften kunne forutse skadene, at skadefølgen var påregnelig. Askeland gir et eksempel fra en sak som ble avgjort i Høyesterett i 1994 der skadene falt utenfor dette prinsippet.

— En nabo saksøkte en bedrift fordi han ble utsatt for stank. Han hevdet at stanken ga ham psykiske problemer. Dette falt utenfor det som bedriften kunne forutse, sier Askeland.