— Banken er i ferd med å miste sin siste rest av sin bergenske identitet. Det er styrelederen i Klostergarasjen, Arne Jakobsen som fyrer av denne kraftsalven mot den svenskeide tidligere Bergensbanken.

Arbeiderpartiets fremste lokalpolitiker er meget skuffet.

— Det er signalene som Handelsbanken sender ut til andre private investorer som bekymrer, fortsetter Jakobsen.

Banksjef Knut Rosenlund bekrefter at banken har bestemt seg for ikke skyte mer penger inn i parkeringshuset.

— Generelt ønsker vi ikke å ha eierinteresser i selskap som det seinere kan være aktuelt å låne ut penger til, forklarer banksjefen.

Handelsbanken har tegnet aksjer for 47.000 kroner i garasjen under Klosteret, som har en aksjekapital på en million kroner. Nå skal aksjekapitalen utvides med 3 millioner kroner.

Fødselshjelper

— Klostergarasjen er ment å være et prosjekt hvor det private næringsliv skal gå sammen med kommunen om å utvikle infrastrukturen i byen. Også andre private investorer kan få betenkeligheter når Handelsbanken ikke vil investere som opprinnelig planlagt. Symbolbetydningen er stor, sier Jakobsen.

— En banks oppgave er først og fremst å være fødselshjelper og eventuelt senere bistå med lån og ikke gå inn som langsiktig eier, sier banksjef Rosenlund.

Det var i oktober at det ble kjent at Knut Galtung Døsvig ikke ville investere mer i Klostergarasjen. Baragruppen som han eier vil i stedet investere utenfor sentrum.

— Jeg hopper av somletoget i retning Klosteret, sa den frittalende investoren til BT i oktober.

Jakobsen er ikke bekymret for at Klostergarsjen skal bli forsinket på grunn av at det tre av de mest profilerte investorene nå setter på bremsene.

Skal åpne om et år

— Anbudsinnbydelse er sendt ut. Når julehandelen starter om et år, skal garasjen være åpen for parkering, lover Jakobsen.

Han forsikrer at ingen behøver å bekymre seg for at prosjektet må skrinlegges. Det jobbes fra styrets side med å få andre private investorer inn. Jakobsen vil imidlertid ikke opplyse om hvilke disse er.

Det er Bergen kommune som har aksjemajoriteten i Klostergarsjen. Kommunen eier 53 prosent mens 47 prosent av aksjene er privateid.

BLIR BYGGET: Selv om Handelsbanken ikke vil være med lenger, er det ikke tvil om at Klostergarasjen vil bli bygget, forsikrer styreleder Arne Jakobsen (Ap).<p/> ILL: TOR SPONGA