Søndag fortalte sosialbyråd Dag Inge Ulstein (KrF) til BT at de vil stenge øvre del av Nygårdsparken neste år, blant annet av hensyn til sikkerheten for dem som skal stå for rehabiliteringen.

Det fikk en av veteranene blant de parkansatte til å reagere.

«Det er nesten rørende at helse­byråden vil stenge øvre del av parken for min sikkerhets skyld. Vi som jobber med vedlikehold i parken har i alle år hatt et rimelig greit forhold til de brukerne av Flagghaugen. Vi gjør vår jobb og de gjør sitt», skrev parkarbeideren i kommentarfeltet på BTs nettside.

«Vil ikke bli brukt»

Han minner byråden på at det ble gjort en stor jobb med å ruste opp øvre del av parken for et par år siden, uten at en stengte parken.

«Det er klart at Flagghaugen er et komplisert problem, men vi som jobber med vedlikeholdet vil ikke bli brukt som argument for å stenge øvre del av parken», skriver han.

BT har snakket med forfatteren av innlegget og fått bekreftet at han er den han utgir seg for. Men arbeidsgiveren, Stig Wikholm i Anleggsgartner­mester Wikholm AS, sier firmaet ikke har lov til å uttale seg om saken i mediene.

Standardkontrakt

Wikholm sier uttalelsen er på grensen til kontraktsbrudd, fordi deres kontrakt med Bergen kommune slår fast at de ikke har lov til å uttale seg om arbeidet de holder på med.

- Dette er en standardkontrakt som Bergen kommune har, der det går frem at alt som går på presse skal håndteres av byggherre, sier Stig Wikholm.

Dette bekrefter seksjonsleder Rune Hesjedal i Grønn Etat i Bergen kommune.

- Jada, formelt sett er det slik at det alltid er oppdragsgiver som skal uttale seg til pressen, og ikke entreprenøren, sier han, før han legger til at det likevel er ok for Grønn Etat at Wikholm uttaler seg i denne saken.

Kort tid etter kan Wikholm bekrefte at de ikke har hatt sikkerhetsproblemer under arbeidet i parken, men at hans ansatte tar sine forholdsregler:

- De jobber i lag, aldri alene, sier han. Dette fortalte også Hesjedal: I tillegg sier han det har vært episoder der det er blitt sparket i bilene. Dessuten skal parkarbeiderne tidvis ha unngått å jobbe i området når de merker at det er et høyt konfliktnivå der.

Tross opphevingen av taushetsplikten, vil likevel ikke Wikholm la oss snakke med park­arbeideren.

- Vi har en politikk i bedriften om hvem som snakker med hvem, seier han.

- Var det et ønske fra Hesjedal at vi ikke skulle snakke med ham?

- Nei, sier Wikholm.

Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt reagerer på at kommunens kontrakter med underleverandører ikke tillater at ansatte får uttale seg offentlig.

- Bryter med ytringsfrihet

- Hvis dette hadde vært en kommunalt ansatt som skulle uttalt seg, ville jeg sagt at det var helt klart innenfor ytringsfriheten. Og en kan selvfølgelig ikke legge mer restriksjoner på en oppdragshaver enn på egne ansatte, sier han.

Han sier en slik klausul bare kan brukes til å hindre informasjon som kommunen har legi­time behov for å hemmelig­holde. Som eksempler nevner han forretningsmessige forhold og personvernhensyn.

Bernt er helt klar på at ytringer som parkarbeideren har kommet med ikke faller inn under det som er legitimt å kreve taushet om.

- Hele tiden er underteksten: Hva er rimelig at borgerne får informasjon om. Og dette er et type formål som er direkte relevant i en offentlig diskusjon om hva en skal gjøre med Nygårdsparken, sier han.

Han sier likevel kommunen gjorde rett i å la Wikholm uttale seg, og at en ikke kan pålegge bedriften å la sine ansatte uttale seg.

Sosialbyråd Dag Inge Ulstein (KrF) sier via sin rådgiver Tor André Ljosland at de er positive til at parkarbeideren får uttale seg. Ellers henviser de til uttalelsene fra Grønn Etat