— Vi kommer til å kutte alt som er av bulke- og pilemispel i én kilometers omkrets rundt funnstedet, sier Trine Hellan, førsteinspektør i Mattilsynets distriktskontor for Bergen.

Det var Bergen bydrift som sto for kappingen, etter at det var påvist pærebrann på prydbusken bulkemispel på et fellesområde i Hetlevikåsen. Buskene ble kappet ned og frest til småflis, og stubbene ble sprøytet med plantegift. Nedkapping er den eneste måten å bekjempe denne sykdommen på.

— Vi tok prøver av disse buskene i fjor også. Da ble sykdommen ikke påvist. Likevel hadde vi mistanke om at smitten kunne være i området, sier Hellan.

Pærebrann er verdens skadeligste sykdom for eple- og pæretrær. Smitten spres med vind, regn, insekter, redskaper og infisert plantemateriale.

Les mer i morgendagens Bergens Tidende.

FULL FRES: Johnny Presttun Tjong fra Bergen bydrift freser en bulkemispel i Hetlevikåsen.
RUNE STØLÅS
GIFT: Når buskene er kappet av, sprayer han på med plantegiften Roundup.
RUNE STØLÅS