Funnene er stadfestet av Bioforsk Plantehelse. Det er første funn av pærebrann i denne kommunen, skriver Mattilsynet på sine hjemmesider.

Mattilsynet jobber nå, i samarbeid med grunneiere og Austrheim kommune, med å fjerne vertsplantene bulkemispel og pilemispel i det infiserte området. Det er disse vertsplantene som blir angrepet først når pærebrann kommer til et nytt område.

Mattilsynet oppfordrer alle hageeiere utenfor smittede områder til å ta ned sine bulke— og pilemispel som et forebyggende tiltak for å hindre videre spredning, samt å ta kontakt ved mistanke om smitte.

Plantesykdommen pærebrann er av de mest skadelige sykdommer på eple og pære sett i verdenssammenheng.

SYK: Denne bulkepispelen er smittet av plantesykdommen pærebrann. ARKIVFOTO: RUNE BERENTSEN