Menneskene som døde hadde nedsatt immunforsvar. De ble rammet av parasitten Cryptosporidium som ble spredd i vann fra det offentlige vannverket.

Etter vannskandalen bevilget politikerne i Milwaukee nær hundre millioner dollar for å unngå at noe slikt skulle skje igjen. Bedre filtrering og konstant overvåking av vannet ble resultatet.

I fjorårets årsrapport for vannverket i Milwaukee finnes testtall for både koliforme bakterier, parasittene Giardia lamblia og Cryptosporidium, samt en rekke andre testparameter.