— Det er helt klart fellestrekk. I Valla-saken så vi også veldig tydelig hvor sterkt de involverte mente at bare de selv hadde gjort det riktige. Aktørene opplever seg selv som ufeilbarlige, og blir stående svært sterkt på hvert sitt ståsted, sier Sortland.

Akutt førstehjelp

BT avslørte i går at noen av dommerne ved Bergen tingrett ikke akkurat har oppført seg som ydmyke lovmenn de siste årene. Odrenekt, krangel om arbeidstider, om røykeloven og om eksklusiv rett til å spise lunsj med dommerne har ført til en ganske så forunderlig stemning i Bergens tinghus.

Organisasjonspsykolog Nils M. Sortland ved Universitetet i Bergen har jobbet med konflikter på norske arbeidsplasser i en årrekke. Men konflikter av denne typen ved domstolene har han aldri vært borti.

— Nei, det har jeg ikke. Dette er helt spesielt. Folk flest har en oppfatning om at rettssystemet gjør en ekstremt ansvarsfull jobb, at de som jobber som dommere skal ha mer klokskap enn alle oss andre. Og det er en helt legitim forventning.

Blåser opp bagateller

Nils M. Sortland mener kravene til dommere kanskje bør være strengere enn for andre, men at det selv i svært profesjonelle organisasjoner finnes spor av slike konflikter.

— Hvordan er det mulig at folk i så viktige stillinger glemmer signaleffekten av det de gjør?

— Noen ganger når svært kompetente mennesker jobber sammen blir de svært prinsipielle. Det som for alle oss andre fremstår som rene bagateller blir veldig store. Men i dette tilfellet blir det veldig skummelt, fordi signaleffekten er så stor. Enhver kan jo komme på tanken om at «hvorfor skal jeg bry meg, når ikke dommerne kan oppføre seg en gang»?

Forskjell på skit og kanel

— Men denne konflikten har nesten et anstrøk av noe barnslig retthaversk over seg. Hvorfor det?

— Slik er det veldig ofte i en konfliktsituasjon. Det er nesten lettere å forholde seg til unger når slike ting oppstår. Man skal ikke gi seg, det potensielle nederlaget blir for stort. Derfor står de så hardt på sitt, at det nesten virker absurd.

— Hva kan tingretten gjøre for å komme seg videre?

— De bør bruke dialogens kraft, der de går gjennom konkrete saker. Gjerne ved hjelp av en tredjeperson, som kan hjelpe dem til å forstå skillet mellom skit og kanel, sier Sortland.

BT var i går i kontakt med både tidligere sorenskriver Martin Tenold og tillitsvalgt for dommerne, Arne Fortun. De avstod fra å kommentere saken ytterligere. BT fikk ikke kontakt med tingrettsdommer Gunnar Torkildsen.