Ketil Vestbøstad hadde onsdag et leserinnlegg i BT der han skrev at han angret på at han sendte barnet sitt i barnehage som ettåring. Innlegget har skapt mye debatt på nett og i sosiale medier.

— Det vi hører fra eksperter er jo at barn i den alderen er på sitt mest sårbare når det gjelder tilknytning til omsorgspersoner. Som mange andre sikkert også opplever, reagerte barnet mitt med utrygghet, redsel og gråt, sier han.

Vestbøstad mener at problemet med systemet vi har i dag, er at det er de voksnes behov som er i fokus, ikke barnas.

— Vi kan si mye om hvor positivt det er for barn å være i barnehage, men jeg mener vi må være ærlige nok til å innrømme at når vi sender ettåringer i barnehage så er det fordi det er de voksnes behov, og ikke fordi det er det beste for barnet.

Han tror ikke at barnehagepersonell har nok tid per barn til å gi dem den tryggheten de trenger i den fasen av livet.

— Får trygghet med gradvis tilvenning

— Kvaliteten på norske barnehager er stort sett så god at foreldre trygt kan sende ettåringene sine, sier Grete Nordvik, førstelektor for pedagogikk ved Høyskolen i Bergen.

— Så lenge det blir lagt opp til en individuelt tilpasset tilvenningsperiode for hvert barn, vil de fleste barn kunne få den tryggheten de trenger til å kunne dra nytte av det tilbudet barnehagen gir, sier Nordvik.

I en slik tilvenningsperiode skal barnet bygge opp tilknytning til barn og voksne i barnehagen, og hvert barn har "sin" voksen i begynnelsen.

— Denne metoden er så vidt jeg vet vanlig praksis i norske barnehager.

I Blokkhaugen barnehage, som for tiden har ni ettåringer, bruker de denne metoden.

— I begynnelsen er det gradvis tilvenning, barnet kommer jo rett fra foreldrenes trygge havn og ut i noe ukjent. De første dagene er gjerne en eller begge foreldrene med noen timer, sier styrer Toril Maurseth Olsen.

I følge Hildegunn Midtun, styrer i Apeltun Barnehage, har ettåringene det bra i barnehagen.

— Vi opplever at ettåringene trives og er glade når de er her, sier Midtun.

- Mye sosial læring

— Jeg synes det går helt fint å ha barn her fra de er ett år gamle, så lenge det legges opp til at både de og foreldrene kan føle seg trygge, sier Olsen.

Olsen, som har jobbet med barn i 25 år, kan fortelle at ettåringer er utrolig sosiale.

— De har humor og de evner å vise empati. Hvis for eksempel ett barn begynner å gråte, kommer et annet barn bort for å trøste. Vi ser at det er mye sosial læring ved å være i barnehage selv for så små barn, sier Olsen.

Hun mener det også er viktig å få frem i debatten hvor viktig det er å gi trygghet til foreldrene,

— Hvis foreldrene har tillit til at barna har det bra i barnehagen, smitter denne tryggheten over på barna, sier Olsen.

- Viktig med nær relasjon

I følge førstelektor Nordvik er det viktig at pedagogene som jobber med de aller minste barna vet nok om hvordan man utvikler en relasjon med dem.

— Så små barn trenger sensitive og nære voksne som er i stand til å tolke signalene de kommuniserer med. Vi jobber for at førskolelærere skal få kompetanse til skape denne relasjonen, sier hun.

Olsen og Midtun er enige at nære relasjoner er viktig.

— Vi må vise barna at vi er gode til å forstå hva de vil når de ikke har et muntlig språk, sier Olsen.

— For å skape oversikt og trygghet har vi faste barn med faste voksne i gruppene. De voksne skal kjenne barna og vite om småting som er viktig for barna, for eksempel at et av barna helst må ha en bamse i armkroken for å få sove, sier Midtun.

Er det ok å sende 1-åringer i barnehage?

ANGRER: Kjetil Vestbøstad ville ikke ha sendt barnet sitt i barnehage som ettåring hvis han skulle velge igjen.
PRIVAT