ARNE COLLIANDER

— Det er satt i verk tiltak mot spredning av smitte. I løpet av tre-fire uker tror jeg faren er over, sier distriktssjef Paal Fennell i Mattilsynet.

Mattilsynet fikk mistanke om utbruddet via en veterinær som hadde fått noen fugler fra zoobutikken til behandling. Flere ansatte i butikken hadde dessuten hatt symptomer på papegøyesyke: Høy feber og influensaliknende tilstand.

Tatt prøver

— Vi har tatt prøver av flere fugler, men det vil ta litt tid før resultatene av dem foreligger, sier Fennell.

Prøvene er sendt til Veterinærinstituttet, men må muligens til utlandet for analyse.

Fuglesalget stanset

Inntil videre har zoobutikken på Midtun stanset alt fuglesalg og satt samtlige fugler i karantene.

— Butikken er helt uskyldig havnet i denne situasjonen, og har så langt etterkommet alle våre pålegg, sier distriktssjef Fennell.

Mattilsynet har mistanke om at det smittete partiet kan ha kommet fra Danmark.

40-50 syke fugler

— Vi mener å ha identifisert forsendelsen av smittete fugler. I alt kan 150 fugler ha vært i faresonen, men vi har ikke mistanke om at flere enn 40-50 fugler kan ha fått utbrudd av Chlamydia psittaci, som sykdommen egentlig heter, sier Paal Fennell.

Distriktssjefen har forståelse for at folk akkurat nå er litt tilbakeholdne med å kjøpe undulater, kanarifugler og papegøyer.

— Det er imidlertid ingenting som tyder på at sykdommen er brutt ut i andre butikker enn denne ene. Hele problemet vil være over i løpet av få uker, også i den zoobutikken der dette oppsto, sier Paal Fennell.

Vanskelig å påvise

Det er ellers vanskelig for dyrebutikkene å finne ut om fuglene er syke.

— Det er også svært vanskelig å påvise smitte eller sykdom hos mennesker. Det er ellers svært liten sjanse for å bli smittet bare ved å gå inn i en zoobutikk, understreker distriktssjefen.

Papegøyesyke er sjelden alvorlig for mennesker. Den minner om influensa, og behandles med vanlig antibiotika og febernedsettende medisiner.

Fuglepensjonat

Den aktuelle zoobutikken på Midtun driver også dyrepensjonat.

— Det kan være litt mer problematisk å identifisere eventuelle sykdomstilfeller hos fugler som har vært der. Vi tror likevel at vi har klart å avverge faren for ytterligere spredning, sier distriktssjef Paal Fennell i Mattilsynet.