FINN BJØRN TØNDER

— Så langt har det ikke vært aktuelt å pålegge avlivning av stuefugler i Bergen. Men vi har et spesielt område i kommunen i kikkerten, som vi følger med argusøyne. I dag vil vi bare advare folk som har kjøpt fugler i dyrebutikker i Bergen i sommer, eller som har hatt fugler plassert i dyrepensjonat i løpet av sommeren. Disse fugleeierne bør være spesielt nøye med hygiene etter at de har renset fugleburene. Og de bør ikke være for nær fuglen. Da tenker jeg på alle dem som koser med fuglene, og for eksempel mater dem med frø fra munnen, sier distriktssjef Paal Fennell i Mattilsynet i Bergen til Bergens Tidende.

Chlamydia psittaci

Offisielt heter det at Mattilsynet i Bergen har mistanke om papegøyesyke blant stuefugler i Bergen. Sykdommen Chlamydia psittaci, også kalt papegøyesyke, kan overføre en influensaliknende sykdom på mennesker. Det er mistanke om at flere mennesker i Bergen har fått eller har hatt denne sykdommen. Sykdommen hos stuefuglene er vanskelig å påvise hundre prosent. Det er likevel sterke indikasjoner (syke fugler og syke mennesker) på at denne smitten nå opptrer blant stuefugler i bergensområdet. - Vi har derfor satt i gang ulike tiltak for å hindre spredning og for å bekjempe sykdommen, sier Fennell til Bergens Tidende. - Fugleeiere som kjenner influensaliknende symptomer bør ta kontakt med legevakten, sier han.

Fra Danmark?

Mattilsynet tror at smitten kom med fugler som ble solgt til en dyrebutikk i Bergen fra Danmark i sommer. Samme butikk drev også som dyrepensjonat i sommer. På den måten kan mange fugler rundt omkring i Bergen være smittet.

Distriktssjefen for Mattilsynet sier til BT at papegøyesyken sjelden er alvorlig for mennesker, og han vil avvise at den kan være dødelig. - Den minner om influensa, men kan opptre gjentatte ganger ved stadig smitte. Det er ikke så lett å oppdage den på alle fugler heller. Men undersøkelser av fjærkre viser at de har hatt sykdommen uten at eieren har merket det, sier Fennell.

Ikke drep fuglen din

— Er det ikke fare for at advarselen nå fører til at en rekke fugleeiere nå avliver fuglene sine?

— Det vil jeg advare mot. Det er ikke nødvendig. Det viktigste er å være klar over dette, være nøye med hygienen og få klarhet i om fuglen er kjøpt i sommer, eller om den har vært på dyrepensjonat.

Det kan være flere ukers inkubasjonstid. Har fuglen din vært isolert fra andre fugler i flere uker, kan du slappe av. Da er det ikke fare for Chlamydia psittaci.

— Chlamydia? Det får oss til å tenke på andre sykdommer enn papegøyesyke?

— Ja, men det er bare samme navn. Dette har ingenting med kjønnssykdommer å gjøre, sier Fennell.

Frykt for avlivning

Fennell bekrefter at eiere av sjeldne fugler i Bergen nå frykter for utryddelse av spesielle arter, hvis Mattilsynet pålegger avlivning. - Så langt er det ikke vurdert. Og vi vil selvsagt ta hensyn til hvor sjeldne artene er hvis avlivning blir neste skritt. Nå er det viktigst å informere om smittefaren, sier han.

PASS PÅ: Du bør ikke være for nær papegøyen din i tiden fremover. Ikke andre stuefugler heller forresten. Papegøyesyken sprer seg i Bergen, og den rammer også mennesker.<br/> ARKIVFOTO: Scanpix