Sensor Jarle Trettenes er skremt over kjøreferdighetene til dagens ungdom.

— En gang måtte jeg gripe inn så brått at jeg falt i frontruten, sier han til NRK.

Nå krever Trettenes at den obligatoriske oppkjøringstesten gjeninnføres. I dag kan elevene ved kjøreskolene selv velge når de vil prøve seg på oppkjøringen.