Veolia Transport Norge er et av fem operatørselskap som kjemper om kontrakten for drift av Bybanen i Bergen.

Men nå vil krefter i Palestinakomiteen, Rød Ungdom, AUF og SV stenge Veolia ute fra konkurransen. Årsaken er at det franske gigantselskapet Veolia i 2007 fikk en 30 års kontrakt på bygging, drift og vedlikehold av den nye Bybanen i Jerusalem.

Les også:

Fylkesordføreren: — Ikke mulig å endre nå

Saksøkt av PLO

Den nye Bybanen er kontroversiell fordi den vil binde israelske bosettinger i Øst-Jerusalem sammen med sentrum. Palestinerne hevder at banen vil bidra til etnisk rensing, og at den bygges på land som er konfiskert av palestinere.

— Banen er en del av den systematiske diskrimineringen av palestinere i Øst-Jerusalem. Bare fem av 24 stopp er planlagt i palestinske bydeler, og banen vil gjøre de israelske bosettingene på palestinsk område mye mer permanente, sier Hallvard Birkeland i Palestinakomiteen i Bergen.

Les også:

Aksjoner i hele Europa

PLO har tatt ut søksmål mot Veolia i Frankrike for brudd på folkeretten. De mener banen som skal bygges strider mot at alle internasjonale konvensjoner om Øst-Jerusalems status.

— Det er et klart brudd på folkeretten å bygge en permanent infrastruktur på andres territorium. Palestinske eiendommer blir konfiskert uten betaling, sier Birkeland.

Les også:

Veolia: — Palestinerne støtter banen

Flertall i Oslo

Sammen med komiteens leder Magne Hagesæther ber han fylkestinget innføre et regelverk som vil utelukke Veolia fra konkurransen.

— Vi ønsker et generelt vedtak om ikke å gi oppdrag til firma som tjener på brudd med folkeretten, sier Birkeland.

Finanskomiteen i Oslo har vedtatt et forslag der det heter at «Oslo kommune skal ikke inngå økonomiske avtaler med selskaper som driver virksomhet som er straffbar etter folkeretten». Bakgrunnen er at fagforeninger har engasjert seg mot at Veolia skal få kontrakter i hovedstaden. Saken er ikke behandlet av bystyret ennå.

- Apartheid-bybane

Kjartan Haugsnes (SV) vil fremme et likelydende forslag i fylkestinget 18. mars.

— Det er viktig å ha klare etiske retningslinjer når vi skal bruke store summer offentlige penger. Verden er blitt liten, og vi må sørge for at firmaene vi inngår avtaler med oppfører seg skikkelig.

- Men vil det være mulig å endre kriteriene så sent i prosessen?

— Det må jo være opp til oss. Om nødvendig får vi utsette prosessen en måneds tid.

Arbeiderpartiet har ikke tatt debatten enda.

— For meg og Ap er den en selvfølge at vi ikke kan ha forretningsmessig kontakt med selskaper som driver i strid med folkeretten, sier gruppeleder for Ap i fylkestinget, Gisle Handeland.

Det er for tidlig å konkludere med at et slikt vedtak vil ramme Veolia.

— Men i utgangspunktet er jeg positiv til at vi får slikt inn i våre retningslinjer, sier han.

Støtter Oslo-vedtak

Som vanlig er ungdommen raskere til å konkludere. AUF-leder i Hordaland, Heidi Rosendahl Lindebotten, sier hun vil jobbe for at partiet skal støtte SVs initiativ.

— Norge gir feile signaler hvis vi gir kontrakt til et selskap som bygger en apartheid-bybane. Veolia støtter Israels okkupasjon og bidrar til å legitimere bosetterne på palestinsk område, sier Rosendahl Lindebotten.

Heller i Sp eller Venstre avvises det å støtte et forslag etter mal fra Oslo.

— Det er jo et interessant forslag, ikke noe man bare kan føyse bort, sier Kjersti Toppe (Sp).

— Det høres nærliggende ut for Venstre i Hordaland å støtte et generelt vedtak av den art som det siteres fra Oslo, sier gruppeleder for Venstre i fylkestinget, Harald Hove.

— Men skal vi gå fra et slikt generelt vedtak til hvilke konsekvenser det skal ha for et konkret selskap, må jeg vite mer før jeg tar noe standpunkt.

Bør Veolia nektes å drive Bybanen? Si din mening i kommentarfeltet.

HELGE HANSEN