TOR KRISTIANSENtor.kristiansen@bergens-tidende.no

I søknadsskjemaet til skolen må elevene blant annet svare på spørsmål som «er du en kristen, er du døpt i den hellige ånd, bruker du tobakk, alkohol eller andre rusmidler?»

– Det vil være brudd på inntaks-reglementet om skolen avviser elever som har problemer. Vi gransker nå skolen og vil komme tilbake med flere pålegg om endringer, sier Alf Pedersen, assisterende utdanningsdirektør i Hordaland, til Bergens Tidende.

Det var under et tilsynsmøte Statens utdanningskontor ble oppmerksom på at det var forskjell på inntaksskjema og søknadsskjema ved Levende Ords videregående skole i Bergen.

– Søknadsskjemaet hadde en skjult agenda som vi gransker. Det spørres blant annet om elevene har hatt faglige problemer og om de har fått hjelp fra PPT. Det har skolen ikke anledning til, understreker Pedersen. Han opplyser at skolen alt har lovet å rette det opp. Her er imidlertid også en lang rekke andre forhold som må avklares.

Utdanningsminister Trond Giske sier til NRK at skolen risikerer å miste statsstøtten om den ikke tar samme ansvar som den offentlige skolen for at alle elevene skal få et tilbud.