De to journalistene møtte tidligere i år til avhør hos Politiets særskilte etterforskningsorgan (SEFO), men nektet å svare på spørsmål.

Det er BTs artikler om tidligere voldsdømte dørvakter i Bergen som er foranledningen til etterforskningen.

SEFO har satt i gang en relativt stor etterforskning for å avdekke politifolks eventuelle brudd på taushetsplikten.

SEFO ba tingretten pålegge journalistene å svare på spørsmål, men det mener retten altså det ikke er grunnlag for.

I tingrettens kjennelse vises det blant annet til at politiet har erkjent — som følge av BTs artikkelserie - at godkjenningsrutinene av dørvakter har vært sviktende.

«De kritikkverdige forhold ville vanskelig blitt avdekket uten at det også fant sted brudd på taushetsplikten», heter det i kjennelsen.