Forslaget fra Høyres Christopher Brun går på å frede skogen etter naturvernloven, ikke kulturminneloven. Det siste har nemlig vist seg vanskelig.

— Får vi til dette, er det satt et endelig punktum for alle byggeplaner i dette området, sier en fornøyd Brun.

Skogen er ikke bare gammel og rik, den verner også husene nedenfor mot ras. I tillegg skal det settes opp nytt gjerne som rasvern.

Faksimile av BT i november.