Det var Ulriksbanen selv som meldte fra om tretthetsbruddet i den ene masten.

— Stedfortredende driftsleder innrapporterte et brudd i en stålkonstruksjon i en av mastene. Det er bakgrunnen for at vi har pålagt Ulriksbanen å kontrollere og eventuelt utbedre tilsvarende del på de øvrige tre mastene, opplyser informasjonskonsulent Eva Halvorsen i Det Norske Veritas.

Inspeksjon

Ulriksbanen har fått frist på seg til 15. august med å foreta dette arbeidet. I slutten av måneden kommer Taubanetilsynet, som er underlagt Veritas, på inspeksjon.

— Hvilke konsekvenser kunne feilen ha fått dersom den ikke ble oppdaget?

— Det er det umulig å si noe om så lenge Veritas ikke har sett bruddet eller sprekken, sier Halvorsen.

Hun poengterer at Ulriksbanen har fulgt instruksene til punkt og prikke ved straks å rette og deretter innrapportere feilen.

Avdramatiserer

Daglig leder Torbjørn Sirseth ved Ulriksbanen avdramatiserer saken.

— Vi holder mastene kontinuerlig under oppsyn. Vi bytter med jevne mellomrom ut deler når det er nødvendig. Vi hadde ingen unormal situasjon eller hendelse i juni, hevder han.

— Men dere innrapporterte en materialsvikt til Veritas?

— Vi har en løpende dialog med Veritas og melder fra hver gang vi skifter deler. Det er vi pålagt å gjøre. Det gjorde vi også i det tilfellet du refererer til. I tillegg sender vi månedlige rapporter til Veritas om det rutinemessige vedlikeholdet av mastene.

- Kunne blitt skadet

Andre kilder Bergens Tidende har snakket med, mener banen kunne ha blitt påført skader dersom feilen ikke hadde blitt oppdaget.

— Poenget er at vedlikeholdsrutinene våre fungerte og at delen ble reparert i tide, kommenterer Torbjørn Sirseth.

Mastene til Ulriksbanen er mer enn førti år gamle, og Veritas har pålagt eierne av banen om å totalrenovere dem. Dette arbeidet har de fått en noe lengre frist på å utføre.

— Vi bytter med visse mellomrom ut slitedeler som fendere, bolter og stag. Denne sommeren har vi satt søkelyset på totalrenoveringen av mastene. De trengte en grundigere overhaling enn vanlig, sier Sirseth.

Trafikkøkning

Etter en turbulente tider kan Ulriksbanesjefen glede seg over at den fine sommeren har ført til trafikkvekst.

— Vi har hatt omtrent ti prosent flere reisende enn på samme tidspunkt i fjor, sier han.

På de aller fineste sommerdagene har han ønsket at banen hadde større kapasitet.

— Vi har ikke kunnet markedsføre oss overfor cruisenæringen. Vi klarer rett og slett ikke å frakte busslast etter busslast til Ulrikens topp, sier Sirseth.