I uken som kommer vil folk fra både nåværende og tidligere toppledelse ved helseforetaket måtte stå til rette for sin personalpolitikk i Bergen tingrett.

Det er satt av en hel uke til saken, og 18 vitner er innkalt. Blant dem er tidligere Haukeland-direktør Anne Kverneland Bogsnes.

Krever erstatning

Den 56 år gamle sykepleieren krever økonomisk oppreisning og menerstatning etter at hun ble pålagt å ta permisjon i ett år. Selv mener hun at dette var en måte å fjerne henne på, fordi hun var blitt for plagsom med å kritisere systemfeil og svikt i organisasjon og ledelse ved sykehuset.

— Jeg er ikke ute etter å ramme enkeltpersoner. Det er hele organisasjonen og måten den fungerer på jeg håper å sette søkelyset på, sier 56-åringen til Bergens Tidende.

Våget å kritisere

Hun var ansatt ved Sandviken sykehus da omorganisering i 2000 førte til at avdelingen hun jobbet på nærmest ble tømt for pasienter, og de ansattes arbeidskraft måtte omdisponeres.

I denne prosessen var det hun våget å stå frem med tydelig kritikk av det som foregikk. Hun stilte spørsmål ved mye og slo ned på det som etter hennes mening var gale beslutninger og feil bruk av ressurser.

— Jeg skjønte etter hvert at mine initiativ og påpekninger ikke var velkomne. I første omgang ble jeg tiet i hjel. Det var aldri noen respons å få på mine innspill, og jeg fikk ikke brukt min faglige kompetanse. Jeg ble sjokkert da jeg etter en periode med sykmelding rett og slett fikk pålegg om å ta ett års lønnet permisjon. Det var tydelig at de ville bli kvitt meg, koste hva det koste ville. Jeg var blitt for plagsom for dem, sier sykepleieren til BT.

Delvis ufør

Etter det tvungne permisjonsåret gikk hun tilbake i jobb ved en annen av Helse Bergens psykiatriklinikker. Men hun er fortsatt erklært 25 prosent arbeidsufør etter opplevelsene, med symptomer på posttraumatisk stress.

— Jeg vil hevde at det er helsemessig farlig å påpeke at noe er galt i Helse Bergen-organisasjonen. Det har jeg fått erfare. Det er beintøft å gå i rette med et system som bare er ute etter å tåkelegge og legge lokk på kritikk i stedet for å behandle innspill konstruktivt. Kaos, maktarroganse, uklare signaler, uryddighet og taushet har i altfor stor grad fått prege arbeidsmiljøet ved Helse Bergen, mener hun.

Håper på endring

56-åringen venter ikke å få noen økonomisk gevinst av saken. Det er ikke satt frem krav om noe eksakt erstatningsbeløp. Det er opp til retten å avgjøre.

— Det er heller ikke det viktigste for meg, sier hun.

— Når jeg tar belastningen ved en rettssak, er det fordi jeg håper at min historie kan skape endringer, og få de ansvarlige til å skjerpe seg slik at tilliten mellom ledelse og medarbeidere kan gjenopprettes, sier 56-åringen.

I en rapport som Arbeidstilsynet utarbeidet i fjor, fikk Helse Bergen sviende kritikk for sitt arbeidsmiljø. Foretaket er preget av at det mangler et systematisk arbeid for å avdekke og følge opp det psykososiale arbeidsmiljøet, herunder konflikthåndtering og mobbing/trakassering, heter det i rapporten.

Informasjonsdirektør i Helse Bergen, Mona Høgli, ønsker ikke å kommentere saken overfor BT.

— Vi kan ikke uttale oss om en sak som ennå ikke har gått for retten, sier hun.