I gårsdagens BT fortalte Monicha Ramstad om det hun oppfattet som utrygge forhold i leiegården som hennes bror inntil nylig bodde i. Ifølge Ramstad var det verken røykvarsler eller brannslokkingsapparat i brorens leilighet. Hun var heller ikke imponert over fluktveiene dersom en brann skulle oppstå.

— Under tilsynet vårt avdekket vi flere kritikkverdige forhold, sier brannsjef Helge Eidsnes.

Brannvesenet konstaterte blant annet at rømningsveiene var vanskelig fremkommelig.

— Vi påla huseieren å fjerne alt rotet som ble oppbevart i trappehuset, sier Eidsnes.

Det var videre ikke utplassert brannslokkingsutstyr i leilighetene, og to av dem manglet røykvarslere. Det siste forholdet fikk huseieren påbud om å ordne opp i umiddelbart.

— Noen timer senere mottok vi en telefaks om at han hadde kjøpt inn og montert ti røykvarslere, sier brannsjefen.

Brukstillatelsen ikke fulgt

Inspeksjonen ble foretatt i samarbeid med Byggesaksavdelingen i Bergen kommune.

— Deres representant konstaterte at brukstillatelsen ikke var fulgt. Det var innredet flere leiligheter enn det var gitt tillatelse til, sier Eidsnes.

Brannsjefen tilføyer at dette kan skyldes at det tar noe tid før de kommunale registrene er oppdatert. Saksbehandleren i Bergen kommune er på ferie, og BT fikk i går ikke oppklart om dette er forklaringen i Von der Ohes vei 3.

Ny inspeksjon

Brannvesenet har varslet ny inspeksjon i leiegården. Huseier Harry Fondenes har fått frist til 11. august med å etterkomme brannsikringspåleggene som ble utstedt under tilsynet i juni.

— Vi samarbeider tett med Byggesaksavdelingen, og også det manglende samsvaret med brukstillatelsen vil bli fulgt opp, sier Helge Eidsnes.

Brannvesenet fører jevnlig tilsyn med Bergens mange hospitser, men ikke med sosialleilighetene.

— Slike inspeksjoner kommer inn under de lokale brannforskriftene fra 2004 som gir oss adgang til tilsyn i alle hus. Vi konsentrerer oss særlig om sentrumshus, og er kommet rundt halvveis i fireårsplanen. Det var under et slikt rutinetilsyn manglene i Von der Ohes vei 3 ble avdekket, sier brannsjefen.

VASKEROMMET: Slik ser det ut det felles vaskerommet i Von der Ohes vei 3. Ellers i huset avdekket branntilsynet svikt i brannsikringen. ARKIVFOTO: PAUL SIGVE AMUNDSEN
.