En 56 år gammel mann må fjerne hestemøkk fra en gårdseiendom. Det har Gulating lagmannsrett bestemt.

Mannen har i mange år leid en driftsbygning på gårdseiendommen til en 59-åring og hans familie. For noen år siden ble leieforholdet sagt opp, men 56-åringen protesterte, og det ble inngått et forlik.

I forliket heter det at 56-åringen «påtar seg ansvaret for lovlig behandling av den møkk som produseres» frem til avtalen opphører neste år.

Fulgte ikke opp avtalen

Gårdeieren er av den oppfatning at leietageren ikke har fulgt opp avtalen, og fikk medhold da han tok saken til retten. Bergen tingrett ga derfor 56-åringen pålegg om å fjerne hestemøkken som angitt i forliket.

Kjennelsen ble anket.

56-åringen, som driver hesteoppdrett, hevder at gårdeieren har lagt store hindringer i veien for ham, men mener uansett at møkken er lagt på et innmarksområde og derfor er lovlig behandlet.

Både gårdeieren og Bergen tingrett mener det er snakk om et utmarksområde. Gårdeieren viser også til at møkken er deponert i umiddelbar nærhet til beboelse, og at det i forliket er «åpenbart at hestemøkken ikke skulle forvares på eiendommen».

Må fjerne hestemøkken

Lagmannsretten har enstemmig forkastet anken og sluttet seg til avgjørelsen fra Bergen tingrett, der det heter at møkken er lagret «i strid med forliket og forskriften».

«Utslagsgivende for lagmannsrettens konklusjon er de miljø— og helsemessige problemer som plasseringen av gjødsellageret åpenbart gir for beboerne i nærområdet» heter det i kjennelsen.

56-åringen pålegges dermed å fjerne hestemøkken.