— Akkurat denne påhengsmotoren er jeg stolt over å ha sikret meg, innrømmer Gunnar Mikkelsen. Motoren er produsert av Jobu i 1952. Opprinnelig ble det laget 700 stykker av den. I dag finnes det ikke mange igjen.

Motoren var særlig velegnet for dem som drev med skogsdrift. Når tømmerhoggerne skulle ta seg over et vann, passet det ypperlig å henge motoren bak på båten. Vel fremme kunne propellen tas av og et kjede settes på. Med noen enkle grep var motoren på en hk velegnet som motorsag.

Samlet i 30 år

Gjennom et langt liv har Gunnar Mikkelsen fra Eidsvågneset i Bergen samlet påhengsmotorer og skipsutstyr. Den tidligere skipsmekleren har i dag en av landets største samlinger av påhengsmotorer. Hele 200 motorer av 70 ulike merker har han sikret seg.

— Jeg har lagt vekt på å samle ulike merker for å vise noe av bredden. Dessuten vil jeg synliggjøre den historiske utviklingen, sier Gunnar Mikkelsen. Han synes en samling påhengsmotorer egner seg ypperlig på Vestlandet. Få landsdeler har vært så avhengig av båt for å komme seg frem i yrkeslivet og i fritiden.

I rommet for påhengsmotorer i Gunnar Mikkelsens Maritime Samlinger oppdager vi raskt kjente merker som Eivinrude, Mercury, Honda og Johnson. Men her er også motorer produsert av Ducati, Scott, Carnaiti og Clinton.

  • Samlingen viser oss hva slags motorer vi har omgitt oss med og hvem vi har handlet med, påpeker Gunnar Mikkelsen. 30 år har han brukt på å samle alle motorene.

Kirketårn som lagerplass

I dag er arbeidet med å samle motorer og annet skipsutstyr blitt en heldagsbeskjeftigelse for Mikkelsen. Ikke alltid har det vært like lett å finne lagerplass til alt han fikk tak i. Da han var kirketjener i Mariakirken, benyttet han midlertidig en periode et av kirketårnene som lagerplass for påhengsmotorene. Nå er han lykkelig over ha fått utmerket plass i Sandviksboder 23 og 24 til samlingene sine.

Rom etter rom har han fylt i bodene og det meste er sirlig ordnet. De største motorene har naturlig nok fått plass i det største rommet. Her finner vi blant annet noen eksemplarer av de aller første dieselmotorene, en motor laget i Sandbrugaten. En Wichman fra 1943 er også på plass. Ved den ene veggen står en tysk torpedo med stjernemotor. Og hver motor kan han knytte en historie til.

Gunnar Mikkelsens Maritime Samlinger er åpen mellom klokken 18 og 21 hver tirsdag. Den som vil vite mer, kan orientere seg via Internett på side gmms.no.

ARNE NILSEN
KOMBILØSNING: Denne originale påhengsmotoren fra 1952 var særlig velegnet for dem som drevmed skogsdrift. Tømmerhoggerne kom seg over vann ved hjelp av den, og vel fremme kunnepropellen tas av og et kjede settes på. Vips - en motorsag.
ARNE NILSEN