Hvis ikke er det du selv som kan få straffen.

Her er vilkår for pågripelse: Det må være skjellig grunn til mistanke. Det holder ikke at den elektroniske alarmen går. Det må være unndragelsesfare, fare for bevisforspillelse eller gjentagelsesfare.

Den mistenkte må tas på fersk gjerning – etter å ha passert kassene. Pågripelsen må foretas skånsomt, og personer under 15 år kan ikke pågripes.