Trolig blir iallfall en av dem, en gjenganger, fremstilt for fengslig forvaring.