Foruten hovedbruket var plassene Lægdene, Øvretræet og Nedretræet (også kalt Krohnborg) allerede ryddet.

I 1819 fikk brennevinshandler Claus Grip forpakte et stort område omkring Paddemyren. Det lå under gården Landås som da var eid av Ingeborg Jansen. Hun gav Grip forpaktning på 20 år.

Området lå i hovedsak på vestsiden av Postveien, og det grenset i sør mot gården Slettebakkens utmark. Grip dyrket opp myrene i løpet av fire år og gav det nye bruket navnet Mands Værket . Dette er helt fram til gården ble revet i 1956 blitt brukt som navn på gården.

Edvard Hagerup giftet seg med Ingeborg i 1840 og fikk dermed gården Landås. I 1847 ble Mannsverk delt opp i fem mindre bruk; Mannsverk (selve myrområdet), Strimmelen, Nordrehaug, Utsikten og Vestrebø. Hver av disse nye brukene fikk et stykke strandlinje mot Tveitevatnet på vestsiden av den gamle Slettebakksveien.

Mannsverk ble så solgt til Caspar Lunde som omdøpte bruket til Nils Lundes Minde. Lunde solgte sin del av Mannsverk allerede i 1856 til Christopher Herwig. Fem år seinere gikk bruket over på George Duuns hender.

Lars Ellefsen kjøpte Myren i 1864 og overlot det til sin sønn Ellef i 1877. Ellef drev gården i ti år. I kirkebøker er han titulert som gårdmann og gårdbruker, og det kan se ut til at Lars og Ellef var de første selveiende bøndene her.

Lars Siursen fra Skjoldal i Haus gifter seg med Ingeborg Marie Bastiansdatter fra Landås i St. Jørgen 1880. I 1887 flytter de inn på Mannsverk og familien driver den nordre delen av bruket til gården ble nedlagt. Den søre delen av myrområdet har seinere vært drevet av Knut Dybvig. De to familiene delte det staselige hovedhuset.

På kartet fra 1780 er tegnet inn en driftsbygning et lite stykke inne på en sidevei fra Postveien, der nå Gerhard Grans vei går. Broen der Postveien gikk over Kolstielven like før elven rant ut på Paddemyren, er på kartet kalt Skinkebroen. I en oversikt over broer i Bergen i 1825 finner vi igjen navnet Skinkebroen.

På 1900-tallet har Bergen kommune hatt grisehus der driftsbygningen er tegnet inn på 1780-kartet. Navnet på denne broen kan indikere at det allerede på slutten av 1700-tallet var grisehus her sør på myren.