TOR KRISTIANSEN

— Du må neste være psykolog for å lede et anleggsarbeid, sukker Helge Eidsnes. Utfordringene står i kø. Å lede et anlegg er ikke bare sørge for at det skytes noen digre hull under jorden og fylle det med nytt innhold. Her er store tekniske utfordringer, knappe tidsfrister og en økonomi å ta hensyn til.

Å få folk til å jobbe overtid er aldri noe problem. Mange vil gjerne ha lønn for noen ekstra timer. Utfordringen er å få økonomien til å gå i hop. Én gang har Eidsnes opplevd sit down-streik. Det var timelønnede i Årdal som ikke var fornøyd med lønnen.

Kan krangle

— Du må kunne krangle litt, påpeker Helge Eidsnes. Rolig og sindig er han, men går ikke av veien for en frisk diskusjon. Han trives nettopp med alle de menneskelige utfordringene.

— Hva fikk deg egentlig til å begynne i anleggsbransjen?

— Jeg holdt på å rote meg bort i filologi og tok engelsklinjen på gymnaset. Etter et år sto det klart for meg at dette ville jeg ikke. Jeg brøt over tvert å begynte å jobbe i stedet, forteller Helge Eidsnes.

Han skaffet seg praksis og sikret seg plass da Bergen fikk sin første treårige utdanning i bygg og anlegg. I 1966 var han ferdig og husker faglærer Flornes anbefalte ham å begynne på et konsulentkontor. Men Eidsnes er ingen innemann og ville heller jobbe ute.

Slik har det blitt. Med årene er det mange anlegg Helge Eidsnes har hatt innflytelse på. Først nye Nygårdsbro og diverse anlegg i Bergen og Hordaland. Så bar det på reisefot rundt om i landet, før han de siste år har holdt seg mest i Hordaland. Fra de aller siste år kan vi trekke frem ny tribune i vest for Brann stadion, bygg for biologiske basalfag ved Haukeland Universitetssykehus og Amfi Stord.

Eier travhest

I fritiden drar han ofte til hytten og tar en tur på sjøen for å fiske. Han eier dessuten en travhest og innrømmer at han spiller litt av og til. Nå har han planer om å engasjere seg i en ny, lovende hest.

De 35 årene Helge Eidnes har vært i anleggsbransjen forteller også mye om de endringer bransjen har vært gjennom. Han begynte i Vogt Kielland som ble et datterselskap av Høyer Ellefsen. Det ble til Astrup Høyer, Aker Entreprenør og nå Veidekke. I 1988 fikk han oppgaven å legge ned avdelingskontoret i Bergen og si opp 70 arbeidere og funksjonærer. Det innrømmer han var en tung jobb.

Arbeidet med Klostergarasjen er i rute. 12. februar er den høye sjakten, like høy som rådhuset, ferdig støpt, opplyser Helge Eidsnes.

Reduserte plagene

Han skjuler slett ikke at fortvilte naboer ringte når sprengningene begynte, og avslører hva som ble gjort for å redusere plagene. Målere ble plassert i de nærmeste bygg for å undersøke rystelsene etter hver sprengning. Via satellitt ble signalene sendt til Sverige for bearbeiding. Fem minutter etter kunne resultatene avleses i Bergen og ladingsmengden korrigeres før neste sprengning.

Han fant også ut at Bergen sitter med et unikt system for å varsle vannledningsbrudd. Hver fasttelefon som berøres, kan spores. Det ble nå benyttet for å varsle alle en halv time før hver sprengning. Etter hvert var halvparten fornøyd og avbestilte varslingen.

— Hvordan har anleggsarbeidet utviklet seg i den tiden du har vært i bransjen?

— Kraner og maskiner er blitt større, og alt går raskere. Fax var noe nytt da jeg begynte. Nå sendes tegninger på noen sekunder via mail. Men alt detter gir mer stress, innrømmer Eidsnes.

Navn: Helge Eidsnes

Sivilstatus: 60 år, gift og har to voksne barn.

Yrke: Anleggsleder for Klostergarasjen.

Aktuell: Leder byens viktigste arbeid under jorden.