Fremskrittspartiet er viktig for Bergen. Det er med FrPs hender på rattet eiendomsskatten har blitt halvert og det er med våre stemmer eldreomsorg og skole har fått høyeste prioritet. Men vi er ikke tilfreds. Bergen trenger enda mer FrP-politikk og flere FrP-løsninger:

1 … fordi våre barn skal få trygge nærmiljø.

Jeg vet at jeg verken hadde gjort jobben min godt eller effektivt om jeg måtte gjøre den i et dårlig isolert kontor uten tilgang på frisk luft. Før vi begynte vår storsatsing med oppussing av skolene, var dette skolehverdagen som møtte mange unge. Nå er mangfoldige millioner brukt på oppussing av skolene og flere hundre nye lærere har gjort at bergenselevene klatrer stadig høyere opp på statistikken over de flinkeste elevene i landet.

Men etter at skolen er over og porten er stengt, er det viktig å huske på at jobben vår ikke er over. For hva skjer med de unge som står uten et fritidstilbud hver ettermiddag? De fleste går det selvsagt bra med, og mange er allerede opptatt med korps, fotball eller svømming etter skolen, men noen få går det riktig ille med. Derfor vil FrP vil ha et nærmiljøløft i alle bydeler. Vi vil satse på OppvekstPluss, der idrett, kultur og skole bygges sammen for å skape et attraktivt fritidstilbud for de unge. De nye oppvekstanleggene vi vil bygge kan bestå av alt fra teatersaler og idrettsarenaer til en skatehall eller et rom der band kan øve. Når anleggene bygges rett ved skolene, blir også handlingsrommet større. På dagtid kan skolene benytte seg av tilbudene, og på kveldstid står anleggene til fri bruk i nærmiljøet for idrettsgrupper, kor eller en vennegjeng fra skolen.

2 … fordi våre foreldre skal få verdighet og valgfrihet i eldreomsorgen.

Når jeg blir gammel, vet jeg akkurat hvordan jeg vil ha det. Jeg vil bo i rolige omgivelser og ha venner rundt meg. I tillegg vil jeg kunne føle meg trygg, og jeg vil kunne bestemme hvem som skal komme hjem til meg og hjelpe meg. Jeg kan ikke garantere at resten av bergenserne vil ha nøyaktig det samme som meg, men jeg kan garantere at de også har ønsker om hvordan de vil oppleve sin hverdag når de blir eldre.

Nøkkelen til å gi flest mulig den alderdommen de ønsker seg, er ikke et kommunalt monopol, men å innse at de fleste er i stand til å velge, enten selv eller i samarbeid med sin nærmeste familie. Det viktigste for FrP er ikke hvem som gir omsorg, men hva som gis av omsorg. Derfor har vi i løpet av de siste årene innført fritt brukervalg i hjemmesykepleien. Med FrP ved roret har også byens eldreomsorg blitt styrket med en milliard kroner. Vi bygger nå et nytt sykehjem i Fyllingsdalen og enda flere eldre er gitt trygghetsalarm. I tiden fremover ønsker vi å sette av mer penger til OmsorgPluss. Dette er et alternativ for dem som er for syke til å bo hjemme, men for friske til å trives på sykehjem. OmsorgPluss kombinerer samhold, privatliv og trygget, og det er kombinasjonen som gjør dette til et utmerket tilbud til eldre.

3 … fordi Bergen trenger en langsiktig utvikling.

Uten veier står Bergen i stampe. Se bare hva som skjer med en gang det er en bilulykke. Alt stopper opp. De andre partiene sier det ikke nytter å bygge ut veinettet. Det hadde tatt seg ut om en hadde sagt det samme om sykehjems— og barnehageplasser. Løsningen på trafikkproblemet er ikke å tvinge folk til å la bilen stå på vei til jobb, men å bygge ut alternative ruter for bilene som bare bruker sentrum som en gjennomfartsåre. Det er et tankekors at bare 1 av 3 biler som kjører gjennom det trafikkerte området rundt Danmarksplass skal inn til sentrum.

Noe av det viktigste FrP vil gjøre for Bergen er å få fortgang på byggingen av tunnelene til Arna, gjennom Skansen og Minde. Dette vil spare bilistene for mangfoldige kilometre med kø, det vil legge trafikken på Danmarksplass under jorden, gjøre Bryggen bilfri, og det vil sørge for en mer effektiv trafikkavvikling både nå og for fremtiden. Samtidig må vi satse på kollektivtrafikk med flerbruksfelt til alle bydeler, slik at bussene kommer fortere frem. Bybanen vil vi at staten skal overta, slik at Bergen kan få rask utbygging av Intercity-tog med den samme finansieringen som togene i og rundt Oslo.

Bergen trenger FrP fordi vi våger å prioritere. Vi tør der andre tier og sier at skole, oppvekst og eldreomsorg er viktigere enn andre, kanskje mer populære saker. Vår innflytelse er av stor betydning. Den har ført Bergen i riktig retning. FrP er klar for fire nye år, men vi trenger din stemme.

Si din mening i kommentarfeltet under!

JA TIL VALGFRIHET: Nøkkelen til å gi flest mulig den alderdommen de ønsker seg, er ikke et kommunalt monopol, men å innse at de fleste er i stand til å velge, skriver Fremskrittspartiets Liv Røssland.
EIRIK BREKKE