Det er onsdag og regn i luften. Klokken nærmer seg ni. Under broen på Nygårdstangen står Åse Simonsen og Frode Hjartøy fra Syklistenes Landsforening (SFL) Bergen og Omegn og venter sammen med Reidun Instanes fra Statens vegvesen. De har invitert med seg politikere i Bergen på sykkeltur.

— 26. april i år ble det vedtatt en sykkelstrategiplan og bystyret besluttet at sentrum skulle prioriteres. Vi håper politikerne vil se problemet med manglende sykkelveinett gjennom sentrum, sier Åse Simonsen.

Mens diskusjonen om trasévalg diskuteres heftig, dukker Ruth Grung (Ap) opp.

— Jeg har syklet fra Starefossen. Ned Kalfarveien sto hekkene langt ut over fortauet, så jeg måtte legge med ut i veibanen. Der var det sleipt på grunn av blader. I tillegg oppdaget jeg at alle bekkalokkene var lagt i sykkelveien og også disse var sleipe å sykle på, sier Ruth Grung.

Bybanen har gjort det enda vanskeligere for oss å sykle Frode Hjartøy (SLF)

Pling, pling. Trygve Birkeland (KrF) melder sin ankomst på en sykkel han har funnet på en av BIR sine gjenbruksstasjoner. Egentlig skulle også Tor Woldseth (FrP) være med, men han ringte i siste liten for å melde pass.

Bybanen og sykling

Med alle på plass, setter Frode Hjartøy kursen mot Kaigaten. Like før jernbanestasjonen stopper han. Midt på fortauet står en stolpe som hører til Bybanen.

— Bybanen har gjort det enda vanskeligere for oss å sykle. Hvis vi sykler Kaigaten, må vi opp på fortauet fordi det ikke er lov til å sykle i bybanetraséen, sier Hjartøy.

— De kan umulig ha tenkt gjennom det før de plasserte denne stolpen her, sier Grung.

— Dette er et stjerneeksempel på hvordan man ikke skal gjøre det, sier Birkeland.

Kappe hjørnet

Borte ved jernbanestasjonen blir fortauet mye smalere. Her håper sykkelforeningen blant annet å kunne lage en tunnel gjennom jernbanestasjonen.

— Det burde da også vært mulig å kappe litt av hjørnet på bygget, sier Grung.

Den neste store utfordringen kommer når man skal sykle Småstrandgaten, foreta feltskift og fortsette ut langsmed Bryggen. Busser og biler suser forbi politikerne. På andre siden av veien jobbes det med Strandkaien.

— Vi hadde egentlig et håp og et ønske om å få sykkelfelt i Strandkaien, men det ble valgt bredt fortau i stedet, sier Instanes i Statens veivesen oppgitt.

— Så rart. Man skal jo tenke sykkel i hver nye gate som bygges, svarer Grung.

Utfordringer ved Bontelabo

Hele følget kommer seg trygt frem til parkeringsplassen ved Koengen.

— Når du kommer fra Skuteviken og skal inn til sentrum, blir du ofte stående på grunn av stor trafikk dersom du skal velge sykkelstien gjennom Koengen, sier Simonsen.

— Det er heller ingen overganger der og det kan fort skje en ulykke. Vi ønsker oss rett og slett et sykkelfelt som går hele veien rundt med Skoltegrunnskaien.

— Planen er å legge sykkelfelt i begge retninger på denne strekningen. Det ligger inne i strategiplanen som kom i vår.Til den er på plass, håper vi å få til en straksløsning som skal fungere på denne strekningen, sier Instanes.

Parkering i sykkelfelt

På vei ut til Sandviken står det en diger lastebil parkert inne i tunnelen der syklistene skal sykle.

— Det var en frekk parkering, sier Grung.

— Og den som eier den burde få en klekkelig bot, supplerer Hjartøy.

På vei tilbake gjennom sentrum, velger gruppen å sykle på sykkelstien gjennom Koengen.

— Det er jo ingen skilting her. Det tok lang tid før jeg skjønte at man kunne kjøre inn her, sier Simonsen.

— Det er ingen skilt her fordi krysset i seg selv er så dårlig. Det er forresten dårlig med skilting overalt, sier Instanes.

— Men sett bort ifra det, er det en veldig fin vei, sier Simonsen.

Jeg er sikker på at det kommer til å gå liv der hvis det ikke kommer tunnel Ruth Grung (Ap)

Kommer til å gå liv

Ned Olav Kyrres gate er det et smalt sykkelfelt på venstre side av veien. Noen sykler i feltet, mens Hjartøy velger å ligge i til høyre i veibanen. Utenfor klesbutikken Bik Bok diskuteres trafikkreglene.

— Jeg kjørte i veibanen fordi trafikkreglene sier man skal kjøre på høyre side og ikke i et sykkelfelt på venstre side, sier Hjartøy.

— Nei, men det er enveiskjørt her og da kan man ha sykkelfelt på venstre side, sier Instanes.

— Det er uansett forvirrende med sykkelfelt på venstre side av veien, sier Grung.

Under hele turen diskuteres det om andre områder rundt i byen der utfordringene for syklister er store. Et av stedene Instanes er mest bekymret for, er strekningen fra den nye høyskolen på Kronstad til byen.

— Jeg er sikker på at det kommer til å gå liv der hvis det ikke kommer tunnel, sier hun.

Det er tydelig at flere må snakke sammen når det skal lages noe i denne byen Trygve Birkeland (KrF)

- Det er mye igjen

Turen går mot slutten og politikerne er ikke overrasket over det de har sett.

— Det har vært lærerikt, men jeg har ikke sett noe nytt. Det er tydelig at flere må snakke sammen når det skal lages noe i denne byen, sier Birkeland.

— Det er bare en bekreftelse på at det er mye igjen å gjøre og at man har mye å vinne dersom man skiller gående og syklende, sier Grung.

— Det kommer til å skje noe i sentrum, men spørsmålet er bare når, sier Simonsen.

— Vi sender handlingsplanen av gårde til politikerne i neste uke, sier Rune Herdlevær, fagsjef for Transportplaner i Etat for plan og Geodata i Bergen kommune.

Handlingsplanen forventes å bli behandlet i byråd i midten av oktober.

Hva synes du om forholdene for syklister i Bergen? Si din mening her.