Flere ansatte ved Forum Video på Laksevåg klager på at de må purre på sjefen for å få utbetalt lønn. Kontrakter uteblir og arbeidsforholdene karakteriseres som tilfeldige. Eieren, Knut Olsen, bekrefter at de ansatte ikke har undertegnet kontrakter, og heller ikke er registrert i Arbeidstakerregisteret.

— Det er en glipp, sier Olsen.

For Caroline Kuven førte feilen til at hun mistet retten til sykepenger og måtte gå på sosialen.

Vanskelig å få ut papirer

Caroline Kuven ble sykemeldt fra stillingen som assisterende daglig leder ved videobutikken..

— Jeg skjønte ikke hvorfor jeg ikke fikk sykepenger. Da jeg kontaktet Trygdekontoret fikk jeg vite at jeg ikke stod registrert i Arbeidstakerregisteret, sier Kuven.

Arbeidsgivere er pliktige å registrere sine ansatte. Hvis de ikke er oppført mister de retten til sykepenger.

— Jeg kunne ikke bevise at jeg hadde vært ansatt og fikk høre at sosialen var de eneste som kunne hjelpe meg.

Siden desember har hun arbeidet for å innhente alle papirer fra sin tidligere sjef, Knut Olsen. Verken hun eller Kemneren hadde mottatt lønns- og trekkoppgaver inntil for få dager siden.

- Beklagelig

Trygdekontoret har bare registrert én ansatt i butikken, men Olsen selv sier han har åtte ansatte på Laksevåg. Arbeidsgiveren risikerer tvangsmulkt hvis den pliktige innmeldingen ikke blir fulgt opp.

— Det er beklagelig hvis Kuven ikke har fått sykepenger. Saken kunne ha vært løst på en annen måte hvis hun hadde tatt kontakt med meg, sier Olsen.

Caroline Kuven på sin side hevder å ha tatt kontakt med ham flere ganger, men har ikke fått svar.

— Trygdekontoret har sendt brev der de forklarer situasjonen og etterlyser dokumentasjon, men heller ikke det har han svart på.

Olsen sier han ikke mottok brevene før i går, fordi de var adressert til en postboks han ikke visste om.

Skylder på de ansatte

Sene lønnsutbetalinger vil ikke Olsen påta seg ansvaret for.

— Det kan være begge parter sin feil. Når de ansatte ikke klarer å levere inn timelister i tide, kan de ikke laste oss for at lønninger ikke blir utbetalt. Det har vært en veldig turbulent butikk, som vi flere ganger har vurdert å avvikle.

Han driver åtte andre Forum videobutikker, der han hevder forholdene er annerledes.

— De ansatte på Laksevåg har rett og slett gjort en for dårlig jobb, sier Knut Olsen. Han innrømmer at han ikke har fulgt opp sitt ansvar.

— Det med kontraktene og registreringen må jeg ta på min kappe. Jeg har i hvert fall ordnet opp i alt det formelle nå.

Caroline Kuven har gått på sosialen siden januar.

— Jeg synes det er så urettferdig. Det skal ikke være sånn at vi skal være redd for arbeidsgiveren vår. Han må oppfylle sine plikter, hvis ikke burde noen frata ham retten til å drive butikk.

PÅ SOSIALEN: Caroline Kuven mistet retten til sykepenger fordi sjefen hennes hadde glemt å registrere henne i Arbeidstakerregisteret. Nå har hun gått på sosialen siden januar.
FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN