Onsdag skal byrådet ta stilling til plasseringen av den planlagte isbanen.

Grønn avdeling har vurdert enten å legge isbanen på det sentrale festplassbelegget eller rundt Michelsen-statuen.

Grønn avdeling konkluderer med at en isbane midt ute på plassen blir svært kostbar å drive, fordi selve isbaneanlegget ikke kan plasseres permanent under granittbelegget.

Det kan det derimot rundt statuen, der anlegget legges under et betongdekk som igjen dekkes av grus. Byråden slutter seg til konklusjonen fra grønn avdeling.

DEN GANG DA: Slik så det ut på Festplassen en vinterdag på 50-tallet. Nå kan det igjen bli skøytelek midt i byen.