Flere ganger, i lange perioder i 1905, var han i Kristiania og bodde alltid i statsministerboligen, skriver Ole Didrik Lærum i en liten biografi i forbindelse med avdukingen.

Vi har ingen notater fra disse samtalene som alltid foregikk på tomannshånd, men vi vet også at Klaus Hanssen flere ganger deltok på regjeringens konferanser, og under forhandlingene med Sverige i Karlstad var Michelsen i daglig telefonkontakt med ham. De to var også gode venner, og Klaus var i tillegg Michelsens huslege.

Klaus Hanssen hadde også en lang politisk karriere bak seg, i flere perioder var han medlem i bystyret, han satt i formannskapet, var varaordfører og i 1894 ordfører. I 1883 var han med på å organisere Venstre i Bergen. Han møtte også i korte perioder på Stortinget fra 1903-1906.

Klaus ble født i 1844 som nummer ti av i alt 15 barn. Bare 12 år gammel stiftet han og to kamerater Dræggens Buekorps i 1856.

Men det var som lege og politiker han gjorde sin store innsats. I hans tid var tuberkulosen den store svøpen, og hans første hustru døde av sykdommen. Opprinnelig hadde han tenkt å bli kjøpmann som faren, men ble nok inspirert av den eldre broren Gerhard Armauer Hanssen, han som oppdaget leprabasillen i 1873.

Bysten som ble avduket i går ble opprinnelig laget i gips av Ambrosia Tønnesen i 1909 og plassert i Lyster Sanatorium. Den er nå støpt i bronse og står ved hans barndomshjem i Kroken i Dreggen. Det er Dræggens Buekorps som har tatt initiativet og reist bysten med god støtte fra flere bidragsytere, «i takknemlighet for alt hva Klaus Hanssen gjorde for sin fødeby og fedreland».