Opprusting av denne turveien ý Bjørneseths løype ý er ett av mange tilretteleggingstiltak i Byfjellene som Byfjellsrådet har ønsket å prioritere i år.

Veien er bygget som traktorvei, men det er lagt vekt på at den skal fremstå som en pen vei som ligger fint i terrenget. Det har man da også klart. Grønn avdeling har planlagt arbeidene, som er utført av entreprenør Øystein Lyssand. Veien er bygget slik at den egner seg som skiløype om vinteren, og skal tåle mye overflatevann for å spare vedlikeholdsutgifter. I partier er veien ført i hellelagt alternativ trase. Arbeidet har kostet 250.000 kroner.

Rasteplasser

Grønn avdeling planlegger å anlegge rasteplasser med benker og permanent ildsted langs traseen. Fjelly, den gamle, skjemmende hytten midt i bakken opp mot Nubbane, er i privat eie. Kommunen har avtale med eier om at den falleferdige hytten skal rives.

Da Bysidens utsendte fulgte parksjef Sissel Lerum, byfjellsforvalter Jan Robert Brandsdal og skogforvalter Harald Bratseth fra Grønn avdeling på en tur til Nubbane, fortalte de at det nå skal vurderes om man skal ruste opp turveien videre fra Nubbane mot Montana.

Mest aktuelt er det å bygge trestier i de bløteste partiene, men dette må veies opp mot ønsket om å bevare mest mulig av naturen urørt. Planene skal ut til høring hos en rekke instanser.

I kommunens friluftsmelding er det satt av 300.000 kroner til utvidelse av parkeringsplassen ved Helgesæter.

Mange nye tiltak

Av andre oppgaver Grønn avdeling har for tilrettelegging på Byfjellene, kan nevnes at det er lagt trestier over myrpartier i de mest trafikkerte stiene mot toppen av Løvstakken. Bergens Skog— og Træplantningsselskap har vært ansvarlig for utførelsen.

På Trappefjellet på Vidden er det gjort slitasjehindrende tiltak på samme måte som på Løvstakken. Mountainbike-traseen Ulriken-Montana er utbedret. Det er planlagt reparasjon av rekkverket på Blåmansveien, og å legge til rette for barnehager og skoler med gapahuker og ildsteder ved Langevatnet i Munkebotten og på Fløysletten. Det skal tilrettelegges for barnehager, skoler, familier og turister med gapahuker, ildsted og badeplass ved Skomakerdiket. Bom ved Skansemyren er bestilt og kartlegging av biologisk mangfold i Byfjellene vest er påbegynt.

Torsdag var elever fra Nattland skole på sin årlige høsttur på Byfjellene. Første- og andreklassingene gikk den nyopprustede skiveien fra Helgesæter opp til Fjelly et stykke unna toppen av Nubbane. Tredje- og fjerdeklassingene gikk videre opp til toppen av Nubbane og inn til Nubbevannet der Baunehytten ligger. I det fine ettersommerværet koste ungene seg ute, og nøt medbrakt mat og drikke.

GLADE VANDRERE: Fredrik, Sondre og Andreas fra Nattland skole likte seg godt på tur på den nye veien ned fra Nubbane.
FOTO: MARTE ROGNERUD